Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.11.2021 - 07.11.2021
Дата размещения: 27.09.2021

Pamięć i historia /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości, może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zakorzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? (informacja organizatorów)

materiał graficzny z ogłoszenia organizatorów

Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Historia i pamięć, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk zainteresowanych aspektami pamięci i historii. Mając to na uwadze organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad m.in. problematyką taką jak:

 • kultura i sztuka a pamięć, historia, przeszłość (literatura, film, seriale, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne, muzyka);
 • przeszłość jako inspiracja;
 • historia i pamięć; narracje historyczne; miejsca pamięci (archiwa, pomniki, organizacje);
 • dyskursy pamięci; niepamięć (amnezja, anamneza, wyparcie, manipulacja faktami);
 • historia i polityka; pamięć i polityka
 • pamięć zbiorowa i jednostkowa;
 • postpamięć i aspekty traumy;
 • pamięć miejsc (widmontologia);
 • edukacja a pamięć;
 • historia i (nie)pamięć jako narzędzia konstytuowania świadomości zbiorowej i/ lub narzędzia propagandowe;
 • narracje wspomnieniowe; biografie i autobiografie;
 • rekonstrukcje pamięci historycznej;
 • religia i filozofia;
 • subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;
 • historia i pamięć życia codziennego;
 • historia i mit;
 • Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;
 • historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;
 • obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;
 • historia naturalna;
 • proza historyczna i literatura faktu;
 • czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pih.ekonferencja@gmail.com mija 20 października 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://pihekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
20.10.2021
Оплата:
160 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
27 сентября 2021; 19:07 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
27 сентября 2021; 19:07 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

18.10.2020

Przeszłość, pamięć i historia / ogólnopolska konferencja naukowa online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. (informacja organizatorów)

11.07.2017

Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej / Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej", która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach: 24-25 października 2017 roku.

15.06.2018

Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość-Przyszłość. Konferencja organizowana w ramach cyklicznego wydarzenia muzealnego "Dni Pamięci Ofiar Gestapo".

03.10.2016

Popkulturowe formy pamięci

Szanowni Państwo!

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах