Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.10.2017 - 25.10.2017
Дата размещения: 11.07.2017

Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej / Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Bydgoszcz
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej", która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach: 24-25 października 2017 roku.


Problem polityki historycznej odgrywa istotną rolę we współczesnym dyskursie nauk humanistycznych i społecznych. Jako cel konferencji określamy podjęcie wielowątkowej refleksji na temat pamięci w kontekście kulturowym, historycznym i politycznym. Naszą intencją jest usystematyzowanie problemów definicyjnych i przegląd rozwiązań instytucjonalnych w omawianym zakresie. Warto przy tej okazji dokonać również porównań doświadczeń polskich z tendencjami europejskimi i światowymi.
Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy historyków, socjologów, kulturoznawców, antropologów kultury, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców, a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad pamięcią i historią w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym.


Proponujemy, aby rozważania skupiły się wokół następujących zagadnień:
 historia i kultura jako fundamenty kreowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej w kontekście kultury pamięci i polityki pamięci (polityki historycznej)
 uniwersalne mechanizmy tożsamości narodowej w społeczeństwach europejskich
 transgraniczna polityka pamięci, eksponowanie tożsamości Innego
 praktyki stosowane w celu wzmocnienia tożsamości (patriotyzm i „obywatelskość”)
 pamięć o przeszłości w kulturze i sztuce
 polityka pamięci jako element polityki kulturalnej
 anatomia polityki pamięci
 relacje polityki i kultury pamięci
 polityka a dyplomacja pamięci
 polityka miejsca
 pamięć a komunikowanie publiczne/polityczne
 miejsca pamięci
 aksjologia a pamięć
 pola zastosowania pojęcia postpamięci
 pamięć a doświadczenie
 narracja jako opowieść o doświadczeniu
 rola mediów w dyskursie na temat przeszłości i media jako komponent polityki pamięci


Opłata konferencyjna wynosi 390 zł i obejmuje uroczystą kolację, obiad, serwis kawowy podczas obrad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych (po pozytywnych recenzjach).
Zakwaterowanie uczestnicy opłacają sami.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 1 września 2017 r. na adres: anatomia.polityki@gmail.com


Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o uiszczenie opłaty do dnia 20 września 2017 r. (z dopiskiem anatomia polityki) na konto:
Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
(w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi)


Faktura może być wystawiona jedynie na płatnika.

Serdecznie zapraszamy!
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz


Komitet naukowy konferencji:
Dr hab. Iwona Benenowska ibene@ukw.edu.pl
Dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek beatamw@abas.pl
Dr Monika Opioła-Cegiełka m.opiola@ukw.edu.pl
Dr Joanna Szczutkowska historyk@ukw.edu.pl
Sekretarz naukowy konferencji: mgr Gabriela Frischke anatomia.polityki@gmail.com

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.08.2017 22:00
Дата размещения:
11 июля 2017; 12:41 (Alicja Dąbrowska)
Дата правки:
12 июля 2017; 23:57 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

18.10.2020

Przeszłość, pamięć i historia / ogólnopolska konferencja naukowa online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. (informacja organizatorów)

20.11.2015

Wykład dr hab. Beaty Halickiej, prof. UAM pt. Przymusowe migracje wczoraj i dziś. Problemy badawcze a wyzwania współczesności

Beata Halicka jest kulturoznawcą, profesorem w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach, a także profesorem gościnnym uniwersytetów w Calgary i Chicago. Wykłada historię kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajmuje się zagadnieniami migracji przymusowych w XX wieku, nacjonalizmem w Europie, stosunkami polsko-niemieckimi, problematyką tożsamości na pograniczach oraz kwestiami kultury i polityki pamięci.

08.06.2016

Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym

Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Program konferencji w załączniku.

11.10.2016

Polityka językowa w Polsce / odczyt prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 18 października o godz. 18.15 w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17, sala 24 na parterze.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах