Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 20.04.2017 - 21.04.2017
Дата размещения: 03.10.2016

Popkulturowe formy pamięci

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Olsztyn
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa do Olsztyna na konferencję Popkulturowe formy pamięci, organizowaną w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku. Chcemy przyjrzeć się formom, jakie przyjmuje pamięć i historia w popkulturze i kulturze masowej. Towarzyszy nam pytanie: czy sfera ta jest obecnie przestrzenią dialogu czy też obszarem kontestacji i konfliktu? Czy mamy do czynienia z nowymi obiegami przeszłości/pamięci? Czy może jesteśmy świadkami popkulturyzacji historii jako przeszłości?

Zwieńczeniem naszych poprzednich olsztyńskich spotkań są publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014) oraz Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN Warszawa 2016). Celem obecnego – czwartego – sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w historii/przeszłości oraz pamięcią/historią w popkulturze – nie tylko globalną i współczesną, ale także rodzimą sprzed i po roku 1939.

Chcielibyśmy przyjrzeć się takim formom pamięci zbiorowej i prywatnej, jak np. mit Kresów, obraz Innego, w tym popkulturowy obraz relacji polsko-żydowskich, polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich czy polsko-ukraińskich. Interesują nas (nad)pisane przez popkulturę wątki „historyczne” dotyczące powstania warszawskiego (np. rekonstrukcje walk ulicznych, gadżety), „żołnierzy wyklętych” (np. masowość koszulek z nadrukami patriotycznymi) czy czasów PRL-u. Zamierzamy opisać popkulturowe aspekty pamięci, tropić ślady obecności popkultury w uniwersum przeszłości i formy zawłaszczania przez nią „cudzych” opowieści/historii.

Tradycja badań nad kulturą popularną – wyznaczana m.in. przez prace Janusza Dunina, Stefana Żółkiewskiego, Antoniny Kłoskowskiej czy Władysława Lecha Karwackiego – uczy, że można w niej odzyskać czy przetransformować wszystko, zważywszy na labilność jej granic. Proponujemy zarówno zwrot ku dawnym sposobom odczytywania, jak i refleksję nad współczesnymi tendencjami w interpretacji zjawisk z kręgu kultury popularnej. Zachęcamy do ponownego namysłu nad jej zasadniczymi mechanizmami – recyklingiem historii rozumianej jako przeszłość, repetycją pamięci a pragnieniem doświadczania nowości. Oczekujemy refleksji, które łączyłyby w sobie dyskursy władzy i polityki.

Nasze zaproszenie kierujemy do lingwistów, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych między innymi poniższymi zagadnieniami:

 • Tropy znaczące w lekturze: mechanizmy konstruowania gatunku/fabuły/bohatera w opowieściach o  historii/przeszłości.
 • Mechanizmy tworzenia znaków, symboli i metafor popkultury w kontekście problematyki pamięci i przeszłości.
 • Emancypacyjna rola literatury i kultury popularnej jako przestrzeni kontestacji, konfliktu, dyskusji, przekraczania granic w namyśle nad przeszłością.
 • Popkultura a Inny oraz „dyskursy nieistniejące” – mechanizmy i narzędzia wyrażania tożsamości w literaturze i kulturze popularnej.
 • Ideologia i aksjologia popkulturowych ujęć przeszłości okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
 • Potencjał i blamaż popkulturyzacji przeszłości (casus powstania warszawskiego, „żołnierzy wyklętych”, rzeczywistości doby PRL).
 • Podzwonne dla przeszłości w literaturze popularnej (popkultura i przeszłość – zagrożenia i szanse).
 • Paradygmat mówienia o przeszłości w mediach (prasa, kino, komiks, Sieć, gry RPG).
 • (Czy) Popkulturyzacja polityki pamięci?
 • Przeszłość/historia w Sieci.
 • Historia przez pryzmat kiczu (np. czasy prehistoryczne, wieki średnie, I i II wojna światowa, Holocaust, epoka powojenna i PRL).
 • Masowe formy upamiętniania (casus pomników w popkulturze, muzea, uroczystości jubileuszowe i rocznicowe dawniej i dziś)
 • Obraz historii i przeszłości w muzyce rockowej.

Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Opłata pokrywa koszt dwóch posiłków obiadowych oraz druk wybranych materiałów pokonferencyjnych w postaci książkowej.

Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 15 lutego 2017 roku. Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego z internetowej strony konferencji Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Zgłoszenie prosimy przesłać wraz z abstraktem (rozmiar abstraktu – maksymalnie 1200 znaków) na adres mailowy popkulturowe_formy@wp.pl.

Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną do 15 marca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Organizatorzy konferencji:

Prof. dr hab. Sławomir Buryła

Dr Danuta Ossowska

Sekretarz konferencji:

Dr Lidia Gąsowska

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.02.2017 22:30
Подача заявок для участников до:
15.02.2017 22:30
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
3 октября 2016; 11:22 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
6 октября 2016; 11:13 (Olga )

Смотреть также

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

08.01.2019

Retromania jako stan kultury: źródła – formy – następstwa

Zwieńczeniem naszych poprzednich olsztyńskich spotkań wokół popkultury są publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014), Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016), Popkulturowe formy pamięci (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2018). Celem obecnego – piątego – sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w kontekście obserwowanego współcześnie powrotu do historii/przeszłości.

03.11.2015

Regionalizm literacki wobec historii i pamięci / V konferencja z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich"

Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах