Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.04.2023 - 21.04.2023
Дата размещения: 02.01.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Olsztyn

Instytut Literaturoznawstwa i Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI", zatytu­łowanej "KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRZEKŁADZIE".

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak przekład lite­racki, przekład tekstów użytkowych i fachowych, przekład audiowizualny czy nowoczesne instrumen­tarium w pracy tłumacza.

Ponieważ konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter, zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i językoznawców, ale również literaturoznawców, kulturoznawców, a także badaczy repre­zentujących inne dyscypliny naukowe. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność tych dziedzin wiedzy, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

o   teoria i praktyka przekładu

o   metodologia tłumaczenia tekstów literackich

o   przekład literacki a komunikacja międzykulturowa

o   przekład audiowizualny - bariery i perspektywy

o   adaptacje jako przekład intersemiotyczny

o   kody kulturowe w przekładzie

o   przekład w kontekście polityki, prawa, religii

o   granice i wyzwania komunikacji w przekładzie

o   przekład specjalistyczny

o   kształcenie tłumaczy i technologiczne aspekty przekładu

o   krytyka przekładu, marketing i dystrybucja przekładów

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Konfe­rencja odbędzie się w trybie stacjonarnym, ale zastrzegamy sobie prawo do jej zorganizowania onli­ne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Złożone po konferencji artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w kolej­nym tomie serii „Między słowami - między światami".

Prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień do 28 lutego 2023 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń nastąpi do 7 marca 2023 roku.

Opłata dla uczestników konferencji wynosi 400 PLN, a dla doktorantów - 300 PLN.

Opłatę konferencyjną należy uiścić najpóźniej do 31 marca 2023 roku na konto Uniwersytetu War­mińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

Informacje i formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie:

http://wh.uwm.edu.pl/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/miedzy-slowami-miedzy-swiatami-20-21042023

Komitet Organizacyjny:

prof, dr hab. Iwona Anna Ndiaye (przewodnicząca)

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Katarzyna Kodeniec (sekretarz)

dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

dr Olga Letka-Spychała

Информация

Адрес:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Подача заявок для докладчиков до:
28.02.2023
Оплата:
400,00 zł (pracownicy naukowi); 300,00 zł (doktoranci)
Дата размещения:
2 января 2023; 23:03 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
2 января 2023; 23:03 (Grzegorz Igliński)

Смотреть также

04.01.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”. Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu literackiego, przekładu tekstów użytkowych i fachowych, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański  Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański  Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах