Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.04.2019 - 03.04.2019
Дата размещения: 14.12.2018

W stronę nowoczesności języka - porządkowanie, klasyfikowanie, normalizacja

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Konferencja wpisuje się w cykl Język - obyczaj - wspólnota, realizowany w ramach współpracy Zakładu Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to szósta konferencja z tego cyklu. Tym razem będziemy gościć Państwa w Łodzi.
 

Pixabay

Przedmiotem obserwacji naukowej pragniemy uczynić wszelkie działania zmierzające do przeobrażania języka na płaszczyznach systemu, słownictwa i stylu. Na szczególne zainteresowania zasługuje, naszym zdaniem, polszczyzna ostatnich dwóch stuleci. Jest to czas intensywnych zmian językowych, dokonujących się po części samorzutnie, po części zaś stymulowanych działalnością licznych gremiów, podejmujących prace nad szeroko rozumianym doskonaleniem języka. Nie wykluczamy jednak rozszerzenia pola obserwacji na całe dzieje polszczyzny.

Proponujemy objąć refleksją następujące zagadnienia szczegółowe:
• działania podejmowane w celu normalizacji i kodyfikacji języka (prace reformatorskie, dydaktyka szkolna, podręczniki, słowniki);
• zmiany zachodzące w zasobie leksykalnym (likwidacja dubletów słowotwórczych, specjalizacja semantyczna, losy zapożyczeń);
• kształtowanie polskiej terminologii specjalistycznej (terminologia prawna, medyczna itp., pierwsze słowniki specjalistyczne);
• rozwój sprawności stylistycznej (rozprawy teoretyczne, poradniki, listowniki itp.).

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 1-3 kwietnia 2019 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Rogowska 26).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do końca stycznia 2019 roku pod adresem: jezyk.obyczaj.wspolnota@gmail.com.

Na prezentację wystąpienia planujemy 20 minut.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł. Opłata pokrywa koszty organizacyjne, wyżywienie i przerwy kawowe, nie obejmuje kosztów noclegów. Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy w późniejszym terminie.

Kierownik konferencji
prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń

Rada programowa
dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska,
dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak,
dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski,
dr hab. prof. UŁ Magdalena Pietrzak

Sekretarz konferencji
dr Anna Lenartowicz-Zagrodna

 

Информация

Адрес:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rogowska 26, Łódź
Подача заявок для докладчиков до:
31.01.2019
Оплата:
400 zł
Дата размещения:
14 декабря 2018; 10:53 (Katarzyna Burska)
Дата правки:
26 марта 2019; 15:08 (Katarzyna Burska)

Смотреть также

26.11.2016

Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej prof. zw. dr hab. Markowi Cybulskiemu Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10 maja 2017 r.

24.01.2016

Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na III konferencję naukową historyków języka polskiego z cyklu: Język – obyczaj – wspólnota.

18.06.2018

Język w regionie – region w języku III

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konferencji "Język w regionie – region w języku III", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu.

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах