Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.04.2019 - 03.04.2019
Дата размещения: 14.12.2018

W stronę nowoczesności języka - porządkowanie, klasyfikowanie, normalizacja

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Konferencja wpisuje się w cykl Język - obyczaj - wspólnota, realizowany w ramach współpracy Zakładu Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to szósta konferencja z tego cyklu. Tym razem będziemy gościć Państwa w Łodzi.
 

Pixabay

Przedmiotem obserwacji naukowej pragniemy uczynić wszelkie działania zmierzające do przeobrażania języka na płaszczyznach systemu, słownictwa i stylu. Na szczególne zainteresowania zasługuje, naszym zdaniem, polszczyzna ostatnich dwóch stuleci. Jest to czas intensywnych zmian językowych, dokonujących się po części samorzutnie, po części zaś stymulowanych działalnością licznych gremiów, podejmujących prace nad szeroko rozumianym doskonaleniem języka. Nie wykluczamy jednak rozszerzenia pola obserwacji na całe dzieje polszczyzny.

Proponujemy objąć refleksją następujące zagadnienia szczegółowe:
• działania podejmowane w celu normalizacji i kodyfikacji języka (prace reformatorskie, dydaktyka szkolna, podręczniki, słowniki);
• zmiany zachodzące w zasobie leksykalnym (likwidacja dubletów słowotwórczych, specjalizacja semantyczna, losy zapożyczeń);
• kształtowanie polskiej terminologii specjalistycznej (terminologia prawna, medyczna itp., pierwsze słowniki specjalistyczne);
• rozwój sprawności stylistycznej (rozprawy teoretyczne, poradniki, listowniki itp.).

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 1-3 kwietnia 2019 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Rogowska 26).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do końca stycznia 2019 roku pod adresem: jezyk.obyczaj.wspolnota@gmail.com.

Na prezentację wystąpienia planujemy 20 minut.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł. Opłata pokrywa koszty organizacyjne, wyżywienie i przerwy kawowe, nie obejmuje kosztów noclegów. Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy w późniejszym terminie.

Kierownik konferencji
prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń

Rada programowa
dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska,
dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak,
dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski,
dr hab. prof. UŁ Magdalena Pietrzak

Sekretarz konferencji
dr Anna Lenartowicz-Zagrodna

 

Информация

Адрес:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rogowska 26, Łódź
Подача заявок для докладчиков до:
31.01.2019
Оплата:
400 zł

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах