Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.04.2021 g.17:00
Дата размещения: 09.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Начало событияВид события:
Совещанием

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00. 

Referat pt. Komunikacyjna kariera wulgaryzmów we współczesnej polszczyźnie przedstawi prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa.

 

 

Po wystąpieniu przewidziano czas na dyskusję.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU4ZTU2OGMtYzdjOS00YWIxLTlmODQtMTg5Y2IxNzk5MWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bcccb35-0e7b-4ed1-b306-b54b683947cc%22%2c%22Oid%22%3a%22267c79ee-4b93-4cf4-80bc-54dd0743cbd2%22%7d 

 

 

Информация

Адрес:
wydarzenie online
Оплата:
bez opłat
Дата размещения:
9 апреля 2021; 18:46 (Agnieszka Mocyk)
Дата правки:
13 апреля 2021; 17:10 (Agnieszka Mocyk)

Смотреть также

20.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00.  Gościnnie referat pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej przedstawi dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

20.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00.  Gościnnie referat pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej przedstawi dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

20.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00.  Gościnnie referat pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej przedstawi dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

14.01.2017

Zebranie zespołu literatury współczesnej i teorii literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie

Zebranie zespołu literatury współczesnej i teorii literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах