Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.09.2021 - 22.09.2021
Дата размещения: 23.01.2020

Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje – konteksty

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Poznań

Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM, Laboratorium Dokumentacji Literackiej UAM, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej UMCS oraz Instytut Literaturoznawstwa KUL serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje – konteksty", która odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 w Salonie Mickiewicza (Collegium Maius, ul. Fredry 10).

Konferencja jest drugą z cyklu sesji naukowych poświęconych twórczości Zygmunta Haupta (i, mamy nadzieję, nie ostatnią). Podsumowując rezultaty pierwszej z nich (Zygmunt Haupt. Powrót pisarza, Kazimierz Dolny 2017; teksty zebrane w tomie: Jestem bardzo niefortunnym wyborem... Studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta, red. A. Niewiadomski, P. Panas, Lublin 2019) zauważono, iż twórczość ta wymaga pogłębionych analiz, wychodzących poza dotychczasowe ujęcia, dopełniających je lub względem nich polemicznych, że zachęca do „innych spojrzeń” i do wkroczenia na nieoczywiste ścieżki interpretacyjne.

Warto byłoby w związku z tym przyjrzeć się z jednej strony, pojedynczym utworom pisarza lub fragmentom jego dorobku pod kątem specyfiki warsztatu twórczego i ustaleń genetycznych, a także – co nie najmniej istotne – języka, warto byłoby też pokusić się o interpretacje osadzone w różnych trybach lektury i w języku badawczym rozlicznych „zwrotów”, jakie dokonały się w obrębie humanistyki. Interesująca byłaby konfrontacja tego typu rozważań z bardziej tradycyjnymi odczytaniami prozy Haupta i refleksja nad użytecznością nowych narzędzi w lekturze dorobku pisarza pomijanego raczej do tej pory w kanonicznych zestawieniach literatury XX wieku.

Z drugiej strony, lektura Haupta nie pozostawia wątpliwości, iż był on pisarzem niesłychanie chłonnym, otwartym na różnego rodzaju inspiracje, w związku z czym dość wyraźnie rysującą ścieżką postępowania wydaje się nam refleksja dotycząca kwestii dialogu autora Szpicy z wieloma autorami i tekstami literackimi (ale także „tekstami kultury”). Mile widziane będą wystąpienia podejmujące zagadnienia intertekstualności i przekładu intersemiotycznego, czy – szerzej – sytuowania twórczości Haupta w obrębie szeroko pojętej nowoczesności. Prowokuje to także do uwzględniania w wystąpieniach rozmaitych kontekstów, w jakich funkcjonowała ta proza: historycznych, kulturowych, geograficznych, biograficznych czy tych związanych z życiem literackim.

Wyznaczone przez nas obszary mają oczywiście charakter orientacyjny. Mogą one zazębiać się i nakładać na siebie. Zasadniczą ideą organizatorów jest tym razem ukazanie Haupta w „zbliżeniu”, skupienie się na kwestiach szczegółowych, dostrzeżenie powiązań czasem nieoczywistych, a nawet ryzykownych, próby wiwisekcji „mikrologicznej”, choć nie wyklucza to także, jako się rzekło, ujęć mniej efektownych, za to efektywnych w dziele odsłaniania niedostrzeżonych do tej pory aspektów twórczości Haupta.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem na adres konferencjahaupt2020@gmail.com mija 30.05.2021. Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 min. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300,00 zł (wpłaty zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacyjnych: noclegi i wyżywienie).

Termin konferencji jest ostateczny. Jeżeli z powodów niezależnych od organizatorów nie będzie możliwości odbycia konferencji w trybie stacjonarnym, odbędzie się ona online.

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
Dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
Dr hab. Jerzy Borowczyk, prof. UAM
Dr hab. Paweł Panas

Информация

Адрес:
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań
Подача заявок для докладчиков до:
30.05.2021
Оплата:
300 zł
Дата размещения:
23 января 2020; 11:57 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
27 сентября 2021; 17:37 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

22.04.2017

Zygmunt Haupt. Powrót pisarza

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL oraz Zakład Literatury Współczesnej UMCS zapraszają na konferencję naukową „Zygmunt Haupt. Powrót pisarza”, która odbędzie się 27-28 kwietnia 2017 r. w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94).

08.09.2016

2. Festiwal im. Zygmunta Haupta

Po raz drugi zapraszamy do Gorlic na Festiwal im. Zygmunta Haupta. W programie spotkania tematyczne, spotkania autorskie, koncerty oraz prezentacja fotografii z archiwum rodziny pisarza. Zygmunt Haupt to największy z niesłusznie zapomnianych polskich pisarzy XX wieku. Podczas Festiwalu staramy się wykazać prawdziwość tego określenia oraz przywracać pamięć o jego twórczości i biografii. Całemu wydarzeniu przeświecają słowa Andrzeja Stasiuka, Dyrektora Artystycznego, który zapraszając na pierwszą edycję gorlickiego wydarzenia, postulował: „Czas, by Haupt powrócił”.

13.09.2018

4. Festiwal im. Zygmunta Haupta

W dniach 27–30 września 2018 w Gorlicach odbędzie się 4. Festiwal im. Zygmunta Haupta.

04.07.2018

Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Fundamentem łączącym danego pisarza z kulturą narodową jest przede wszystkim język właściwy jego dziełom. To on jest istotnym argumentem, także wówczas, gdy za bliskiego sobie, za własnego, uznaje twórcę kilka społeczeństw i literaturoznawcy je reprezentujący prowadzą merytoryczny spór. Tak, argumentujemy dyskutując choćby z braćmi Litwinami, Adam Mickiewicz napisał wprawdzie: „Litwo! Ojczyzno moja!” – ale napisał po polsku. W związku z powyższym z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego”

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах