Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 25.04.2018
Дата размещения: 15.04.2018

Środa w Towarzystwie Literackim: „Krasiński do czytania”. Nowa edycja dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego

Начало событияВид события:
Встреча
Местность:
Warszawa

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środa w Towarzystwie Literackim”. Prof. Mirosław Strzyżewski oraz dr Agnieszka Markuszewska przedstawią nową edycję Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego.

Krasiński do czytania, Krasiński romantyczny, Krasiński w odmienionej i odnowionej formule edycji zbiorowej – to podstawowe założenia, jakie przyświecały autorom wydania, które po blisko czterdziestu latach od ostatniej zbiorowej edycji przypomina twórczość pisarza dziś znanego przede wszystkim badaczom literatury romantycznej. Krasiński szybko zstąpił z Parnasu do literackiego czyśćca, a w niektórych okresach naszych dziejów zawitał także w progach przedpiekla literackiego i politycznego, z którego wydobyć go jest trudnym zadaniem także i dziś. Ma temu służyć nowa edycja Dzieł zebranych, pomyślana tak, aby lektura całości dała rzeczywisty obraz twórczości poety, bez narzucania odbiorcy interpretacyjnych tropów, bez sztucznych i anachronicznych podziałów, które odziedziczyliśmy po wydaniach poprzedników. Zazwyczaj były to edycje znaczące i ważne, dzięki nim Krasiński istniał mimo wszystko w obiegu literackim i badawczym. Jednocześnie stworzyły one pewną tradycję recepcji, którą trzeba przerwać, utrwaliła ona bowiem zbyt wiele uproszczonych schematów co do wizerunku dzieła hrabiego Zygmunta.

Spotkanie odbędzie się 25.04.2018 o godzinie 17.00. Poprowadzi je prof. Olaf Krysowski.

Информация

Адрес:
Wydział Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 17
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
15 апреля 2018; 12:50 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
15 апреля 2018; 12:50 (Piotr Bordzoł)

Начало событияСвязанное с событием

26.05.2015
Проект

Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne

Ostatnie krytyczne wydanie jubileuszowe Pism Zygmunta Krasińskiego pochodzi z roku 1912. Za sprawą Jana Czubka, bibliotekarza Akademii Umiejętności, kultura narodowa została wzbogacona w 8 tomów starannie (jak na ówczesne warunki) przygotowanych dzieł z aparatem filologicznym oraz objaśnieniami, które w tamtym czasie spełniały wymogi edycji naukowej i znacznie poszerzały zbiór znanych utworów poety w stosunku do wcześniejszych wydań m.in. Tadeusza Piniego i Józefa Kallenbacha. Wydanie Czubka stało się źródłem przedruków w kolejnych edycjach popularnych, zwłaszcza powojennych, w tym najbardziej znanego wyboru Dzieł literackich, przygotowanego w 3 tomach przez Pawła Hertza (PIW, Warszawa 1973). Sytuacja spuścizny po Zygmuncie Krasińskim stała się dramatyczna wskutek zniszczenia w czasie wojny Biblioteki Ordynacji Krasińskich, przechowującej cenne manuskrypty. Część materiałów uległa bezpowrotnemu zatraceniu, inne zostały rozproszone. Stan współczesnych edycji autora Irydiona, opierających się na przedrukach dawnych wydań i nieuwzględniających wymogów współczesnej nam sztuki edytorskiej, jest bez wątpienia najbardziej zaniedbaną częścią naszych badań podstawowych nad romantyzmem literackim. Projektowane nowe wydanie krytyczne ma ten stan odmienić, choć warunki realizacji założeń krytyki tekstu są znacznie trudniejsze, biorąc pod uwagę zasoby archiwalne. Nowa edycja siłą rzeczy musi więc w dużej mierze uwzględniać wyniki dotychczasowych badań tekstologicznych, zwłaszcza edycji Czubka i Kallenbacha, ostrożnie odtwarzać i przywracać wygląd pierwodruków i rękopisów. Należy w tym celu (paradoksalnie) ograniczyć zespół materiałów wyjściowych do prac mających charakter naukowy i nie uwzględniać kopii oraz odpisów, których wartości nie jesteśmy już w stanie zweryfikować, gdyż uległy one zniszczeniu. Edycja krytyczna obliczona na 7 tomów w 10 woluminach ma ukazać się jako całość, w opracowaniu zbiorowym zespołu badawczego złożonego przede wszystkim z pracowników i współpracowników toruńskiego Zakładu Edytorstwa i Tekstologii Dzieł Literackich oraz Wydawnictwa Naukowego UMK. Zespół dokona przeglądu istniejących zasobów archiwalnych, zbierze pełną dokumentację przedsięwzięcia, przygotuje podstawy tekstowe, nowe tłumaczenia utworów francuskojęzycznych, objaśnienia oraz aparat krytyczny, wydany następnie w formie dodatku do każdego tomu na nośniku cyfrowym. Projekt zawiera więc przygotowawcze prace badawcze o charakterze tekstologiczno-filologicznym, prace redakcyjne oraz wydanie całości nowej edycji. Zachowane zostaną wszelkie procedury wypracowane w tradycji badań edytorskich, tak by nowe wydanie spełniało założenia edycji krytyczno-naukowej wraz z niezbędnymi popularnymi odniesieniami (typ „B” w nomenklaturze prof. Konrada Górskiego; jako wzorzec służy będzie Wydanie Rocznicowe Dzieł A. Mickiewicza pod red. Zofii Stefanowskiej).


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах