Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

Недавно добавленные

07.03.2018
Bydgoszcz

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne i posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie), przy czym wymaga się także znajomości języków obcych w stopniu pozwalającym na zajmowanie się literaturą powszechną i problematyką komparatystyczną.

07.03.2018
Bydgoszcz

Adiunkt (literaturoznawstwo)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne i posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie), przy czym wymaga się także znajomości języków obcych w stopniu pozwalającym na zajmowanie się literaturą powszechną i problematyką komparatystyczną.

06.03.2018
Bydgoszcz

Adiunkt (językoznawstwo)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i rozumiejącej (w ujęciu historycznym) przeobrażenia polszczyzny.

29.03.2017
Bydgoszcz

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Instytutu Nauk Politycznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Konkurs dotyczy stanowiska profesora nadzwyczajnego na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Instytutu Nauk Politycznych.

03.11.2016
Bydgoszcz

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UKW)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Oczekiwane jest zgłoszenie się osoby posiadającej wykształcenie polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i znającej strukturę współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów gramatycznego i semantycznego oraz mającej ogólną wiedzę z historii językoznawstwa.

20.07.2016
Bydgoszcz

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах