Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 18.05.2016
Заявки принимаются до: 06.06.2016

Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Местность:
Katowice
Области:
językoznawstwo
Дата размещения:
18.05.2016

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące wymagania:

• posiadać stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane: w zakresie nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, historia lub pokrewne),

• posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki nauk o mediach, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, historii (ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski, historii mediów, oraz problematyki śląskoznawczej),

• posiadać udokumentowane przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,

• posiadać doświadczenie, predyspozycje i pozytywną motywację do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, • dobra znajomość języków obcych,

• dyspozycyjność,

• złożyć oświadczenie, że Uniwersytet Ekonomiczny będzie dla kandydata pierwszym/podstawowym miejscem pracy.  

 

Termin nadsyłania dokumentów: 06.06.2016

Więcej informacji w załączniku

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
18 мая 2016; 20:27 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
15 июня 2016; 23:37 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

18.05.2016

Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące wymagania:

18.05.2016

Asystent w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ

Kandydat powinien mieć: -ukończone studia w zakresie językoznawstwa lub medioznawstwa;

20.07.2016

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach; - posiadanie dorobku naukowego, organizacyjnego oraz osiągnięć dydaktycznych z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasoznawstwa, a także uznanego dorobku naukowego w zakresie badań nad prasą polską przed I wojną światową; - udział w konferencjach i projektach badawczych krajowych i międzynarodowych; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;  - biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; - przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim. WARUNKI ZATRUDNIENIA: - zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах