Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 16.02.2019
Заявки принимаются до: 28.02.2019

Archiwistka/archiwista

Местность:
Warszawa
Области:
literaturoznawstwo

Prace badawcze prowadzone będą w ramach grantu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące. Kontynuacja” (2018 -2023), realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN pod kierownictwem dr hab., prof. IBL PAN Moniki Rudaś - Grodzkiej. Jednym z głównych celów projektu jest rozszerzenie o kolejne rekordy bazy danych powstałej w ramach grantu „Archiwum Kobiet: Piszące” (2013 – 2018).

W ramach projektu opracowywane są niewydane rękopisy kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Dokumenty pochodzą z szeroko pojętego obszaru literatury autobiograficznej (w zakres prac nie wchodzą utwory fikcjonalne), są przechowywane w archiwach polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską poprzez fakt dawniejszej łączności z jej terytoriami (Litwa, Ukraina, Białoruś itp.). Opracowanie polega na sformułowaniu streszczenia tekstu oraz biogramu autorki (na podstawie dostępnych źródeł drukowanych lub rękopiśmiennych) i wprowadzeniu wybranych szczegółowych informacji do bazy cyfrowej, według kryteriów zasadniczych dla możliwości przyszłego naukowego opracowania ich zawartości, takich jak autorstwo, miejsce pochodzenia autorki, czas powstania, gatunek.

Wymagania

● wykształcenie wyższe w zakresie nauk humanistycznych,

● doświadczenie w pracy nad rękopisami,

● znajomość przynajmniej jednego języka obcego,

● wiedza i kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych nad dokumentami osobistymi (pamiętnikami, dziennikami, wspomnieniami itp.),

● umiejętność obsługi komputera, w tym m in. MS Office.

 

Opis zadań

● opracowywanie na podstawie rękopisów lub maszynopisów rekordów do bazy „Archiwum Kobiet: Piszące” zgodnie z ustalonymi standardami,

● prezentowanie wybranych efektów pracy na zebraniach projektowych,

● upowszechnianie wyników badań.

 

Oferujemy

●umowę o dzieło,

● możliwość rozwoju kariery naukowej,

● możliwość współpracy z zespołem, którego członkiniami są historyczki, historyczki literatury,

● pokrycie kosztów kwerend krajowych i zagranicznych,

● pokrycie kosztów upowszechniania wyników badań.

 

Termin składania ofert: 28 lutego 2019.

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: archiwumkobiet@ibl.waw.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Информация

Ссылки:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах