Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 20.02.2018
Заявки принимаются до: 31.03.2018

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

Местность:
Białystok
Области:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego

I. Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Ukończone studia z zakresu filologii polskiej,

2. Stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo),

3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni,

4. Dorobek naukowy w zakresie badań filologicznych nad cenzurą PRL oraz w opracowywaniu i publikowaniu tekstów źródłowych,

5. Doświadczenie w pracy zespołowej prowadzonej w ramach grantu

II. Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora,

2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,

3. odpis dyplomu doktorskiego,

4. udokumentowanie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego,

5. pisemna zgoda na wpisanie do minimum kadrowego na kierunku: filologia (studia I i II stopnia) oraz studiów III stopnia,

6. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),

7. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.

 

III. Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15-420 Białystok, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, w terminie do 31 marca 2018 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 18 maja 2018 r. V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

15 – 420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 telefon: 85/745-74-46, fax: 85/745-74-78

Информация

Дата размещения:
20 февраля 2018; 22:16 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
20 февраля 2018; 22:16 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах