Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 01.02.2021
Литературоведение

100 sekund do północy

Журнал:
Świat i Słowo | 34(1) | 2020

Wypracowane przez lata modele nie sprawdziły się i wielu krytyków zwraca uwagę, że jest to między innymi spowodowane naszym pojmowaniem przyszłości jako czegoś jasnego, stabilnego i możliwego do przewidzenia. Nabierający wciąż rozpędu kryzys klimatyczny, powracająca groźba zagłady nuklearnej, niebezpieczeństwa wynikające z samej natury naszego zglobalizowanego świata, wszystko to sprawia, że według naukowców prowadzących tzw. Zegar Zagłady, którego wskazówki są obecnie ustawione na 23:58:20, koniec ludzkości jest bliższy i bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej. Według Ziauddina Sardara żyjemy w czasach postnormalnych – epoce, którą charakteryzuje niepewność, gwałtowność zmian, nierozwiązywalne sprzeczności i zachowania chaotyczne. Dlatego naukowcy pracujący w obszarze studiów nad przyszłością proponują rozróżnienie między „future” – jedną przyszłością, a „futures” – mnogością potencjalnych scenariuszy przyszłości. Podążając za tą koncepcją, kolejny tom „Świata i Słowa” proponuje spojrzenie na różne koncepcje i manifestacje tego, co nazywamy przyszłością. Znajdą się w nim zarówno teksty wybitnych specjalistów zajmujących się przyszłością, takich jak Ziauddin Sardar, jak i tych naukowców, którzy wciąż postrzegają to pojęcie w bardziej tradycyjny sposób. Zapraszamy do refleksji nad przyszłością – dopóki jeszcze ją mamy.

Содержание

Информация

Дата публикации:
12.11.2020
Дата размещения:
1 февраля 2021; 22:43 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
1 февраля 2021; 22:45 (Mariola Wilczak)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

20.01.2019
Литературная история

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 13(1) | 2018

Наименование номера: Problemy edycji literatury XIX i XX wieku

W najnowszym numerze „Sztuki Edycji” Autorzy proponują przede wszystkim rekonesans po pracach badaczy, którzy swoją uwagę, a nierzadko i naukową pasję, skoncentrowali na archiwaliach pochodzących z ostatnich dwustu lat.

08.08.2020
Литературоведение

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 17(1) | 2020

Наименование номера: Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu / Vol 17, No 1 (2020)

Prezentowanemu numerowi „Sztuki Edycji” patronuje ukute specjalnie na tę okazję określenie – tekstografie, którego wieloznaczność i swego rodzaju nieukonstytuowanie wydają się jednak dobrze harmonizować z mnogością zagadnień i wątków, problemów i możliwości zwyczajowo wiązanych z domeną książki. Po przewrocie wizualnym kwestie funkcjonowania tekstu i obrazu w graficznej przestrzeni książki w oczach badaczy skomplikowały się i otworzył się przy tym szereg nowych, wartych naświetlenia problemów, a wcześniejsza waloryzacja kultury popularnej w badaniach humanistycznych przyniosła zainteresowanie takimi odmianami książek wizualno-tekstowych, jak komiks czy powieść graficzna. Coraz bardziej rośnie także świadomość znaczenia wizualności projektów typograficznych, czyli semantyki typografii (dla której być może odległym źródłem jest klasyczna już dziś refleksja Marshalla McLuhana o medium jako przekazie). Równocześnie jako wyzwanie wciąż przed badaczami stoją tradycyjne problemy edytorskie, dotyczące chociażby adekwatnego do czasów najnowszych wydawania tekstów dawnych czy też transformacji wielowiekowej spuścizny tekstowej na nośniki cyfrowe. Tego typu różnorodne zagadnienia stały się płaszczyzną dla ubiegłorocznej konferencji naukowej zatytułowanej „Tekstografie”.

15.11.2018
Литературоведение

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (8(11)) | 2018

Наименование номера: Część I: Punkty widzenia; część II: Biblioteki

Najnowszy rocznik „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo” został podzielony na dwie części. W pierwszej, anglojęzycznej, znalazły się artykuły dotyczące punktu widzenia. Autorzy poszczególnych tekstów zastanawiają się nad kontrowersjami i ograniczeniami związanymi z tą kategorią, a także pytają o jej  interpretacyjną funkcjonalność – w teorii i na przykładzie konkretnych dzieł. Część druga, w znacznej większości składająca się z tekstów w języku polskim, skoncentrowana została wokół problemu biblioteki, którą poszczególni badacze postrzegają nie tylko jako motyw literacki, lecz także jako fenomen kulturowy i metaforę kultury.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах