Полонистический бюллетень

Человек

28.12.2019

- 1983-89 studia polonistyczne ze specjalizacją nauczycielską (Uniwersytet Gdański)
- 1990-96 studia slawistyczne i księgoznawcze (Uniwersytet J. Gutenberga w Moguncji)
- 1996-2000 asystentka w laboratorium językowym przy „Mainzer Polonicum” (Uniwersytet J. Gutenberga w Moguncji)
- 1995-2002 nauczycielka JPjO (m.in. VHS Moguncja i Wiesbaden, Inlingua Frankfurt n. Menem)
- 1999-2002 lektorka JPjO w Centrum Nauczania Języków Obcych (Uniwersytet Techniczny Darmstadt)
- od 2002 r. lektorka JP w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ruhry w Bochum

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ruhry w Bochum:
- kursy w ramach lektoratu JP (A1-C1)
- tematyczne ćwiczenia językowe, ćwiczenia kulturo- i realioznawcze
- proseminaria literaturoznawcze

Zainteresownia w zakresie glottodydaktyki polonistycznej
- techniki interkomprehensywne w nauczaniu JP
- język polski jako język odziedziczony

- dwujęzyczność
- literatura współczesna, sztuki plastyczne, teatr i film polski w procesie nauczania języka polskiego
- przekłady współczesnej literatury polskiej w języku niemieckim
- frazeologia

Publikacje:
- współpraca Tafel, Karin (2009) Slavische Interkomprehension: Eine Einführung, Tübingen: Narr (Narr-Studienbücher)
- współautorka antologii: (1996) Grenzen überschreiten. Polens junge Generation erzählt. Boer: München (2004) Życie w cieniu słów. Wybór prozy niemieckojęzycznej lat dziewięćdziesiątych, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Pozostałe działalności:

- 1992 współzałożycielka Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Moguncja-Wiesbaden (Deutsch-Polnische Gesellschaft Mainz-Wiesbaden e.V.), 1998-2000 przewodnicząca http://www.dpg-mainz.de/
- współzałożycielka i od 2011 r. przewodnicząca Stowarzyszenia OSTWEST Transfer Kultury (OSTWEST Verein für kulturellen Transfer e.V.) https://ostwesttransfer.wordpress.com/ Promocja polskiej literatury i sztuki w Niemczech, polsko-niemieckie projekty artystyczne (organizacja wieczorów autorskich, projekcji filmowych, spektakli teatralnych, koncertów i wystaw).

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах