Полонистический бюллетень

Человек

30.12.2022

prof. Krystyna Rutkowska

Области: Językoznawstwo
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa (Wydział Slawistyki), obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu etnolingwistyki porównawczej. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim prowadzi badania gwar polskich na Litwie, organizując co roku obozy dialektologiczne na różnych obszarach gwarowych. Od 2008 roku jest członkiem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Na uniwersytecie pracuje od 1986 roku, w Centrum Polonistycznym od 1994 roku.

Obszar badań naukowych:

  •  językoznawstwo słowiańskie i bałtyckie
  • dialektologia, socjolingwistyka, etnolingwistyka
  • wielojęzyczność w aspekcie diachronicznym i synchronicznym
  • piśmiennictwo religijne i biblistyka

PUBLIKACJE

Monografia

  1. „Punkty kazań” Konstantego Szyrwida – zabytek piśmiennictwa litewskiego i polskiego z pierwszej połowy XVII wieku, Vilnius: LKI, 2016, s. 232.

Książki współautorskie

  1. Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia - sytuacja socjolingwistyczna - cechy językowe - teksty(współautorzy: H. Karaś, K. Geben, V. Ušinskienė), Warszawa: Elipsa, 2001, s. 289 - 325, 377 - 392, 433 - 501.
  2. Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie(współautorzy: J. Rieger, I. Masojć), Warszawa: DiG, 2006, s. 453.

Opracowania tekstologiczne

  1. „Punkty kazań” Konstantego Szyrwida. Zasady edycji, indeksy, źródła, opracowały V. Vasilaiuskienė, K. Rutkovska, 2016, Vilnius: LKI, 252 s.
  2. Konstanty  Szyrwid. Punkty kazań od Adwentu do Postu. Wydanie krytyczne, opracowały  V. Vasilaiuskienė, K. Rutkovska2015, Vilnius: LKI, 824 s.
  3. Konstanty Szyrwid. Punkty kazań na Wielki Post. Wydanie krytyczne, opracowały  V. Vasilaiuskienė, K. Rutkovska2015, Vilnius: LKI,  556 s.

Spis innych publikacji: na stronie POLONISTIKOS CENTRAS (vu.lt)

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах