Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 06.01.2023

Gramatyka z kulturą – webinaria i zadania

Учреждения:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Руководящий инстанция) | Katedra Polonistyki i Przekładu, Wydział Filologii i Dziennikarstwa VNU (Кооперативный инстанция) | Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia M.P. Dragomanowa (Кооперативный инстанция) | Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły (Кооперативный инстанция)
Участники:
Bartłomiej Maliszewski (Руководитель)
Срок:
15.10.2022-14.10.2023

Głównym celem realizowanego Projektu jest promocja języka polskiego i kultury polskiej wśród studentów ukraińskich uczelni.

Projekt obejmuje cykl webinariów, na których są prezentowane techniki nauczania polskiej gramatyki oraz wybrane zadania, które służą rozwojowi kompetencji gramatycznej, leksykalnej i kulturowej.

Webinaria są też okazją, by dokonywać ewaluacji zadań opracowywanych z myślą o ich późniejszej publikacji w formie bogato ilustrowanego pliku PDF. Zbiór zadań: Gramatyka z kulturą. Przez osoby będzie bezpłatnie dostępny w Internecie, stanowiąc zwieńczenie całego projektu oraz jego trwały efekt.

Dodatkową wartością Projektu jest zacieśnianie współpracy UMCS z ukraińskimi uczelniami z różnych części Ukrainy (Łuck, Kijów, Mikołajów) oraz udzielanie metodycznego wsparcia ukraińskim ośrodkom polonistyki. Kierownikiem Projektu jest dr hab. Bartłomiej Maliszewski z CKJP UMCS, a partnerami są: Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (koordynator: doc. Yulia Vaseiko), Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet Dragomanowa w Kijowie (koordynator: dr Iryna Askerova) oraz Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły w Mikołajowie (koordynator: mgr Ola Cybulska). Wsparcia przy realizacji całego przedsięwzięcia udziela Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

(z materiałów promocyjnych UMCS)

Информация

Софинансирование:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, program Promocja Języka Polskiego (BJP/PJP/2022/1/00017)
Дата размещения:
6 января 2023; 18:50 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
6 января 2023; 18:50 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwala na znaczny pod względem ilościowym i jakościowym postęp w zdalnym dostępie przez Internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

21.08.2021

Twórczość Stanisława Vincenza u progu XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne

Międzynarodowy projekt badawczo-wystawienniczy 2021 / 2022 Główni realizatorzy projektu: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (Izrael), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP) Współorganizatorzy niektórych wydarzeń: Towarzystwo Karpackie (Warszawa), Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne (Kijów), Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Blue Point Art Gallery London, Culture Lab Foudation, Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO)

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

04.10.2021

„Bibliografia Estreichera - etap II: Kontynuacja edycji drukowanej oraz rozbudowa elektronicznej wersji "Bibliografii Polskiej" Estreichera”

Celem projektu jest m.in. publikacja w druku i w postaci cyfrowej Bibliografii Staropolskiej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах