Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 21.08.2021

Twórczość Stanisława Vincenza u progu XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne

Учреждения:
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Wrocławski (Руководящий инстанция) | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Кооперативный инстанция)
Участники:
Jan A. Choroszy (Руководитель) | Jakub Żmidziński (Руководитель) | Justyna Gorzkowicz (Руководитель)
Срок:
20.02.2021-20.12.2022

Międzynarodowy projekt badawczo-wystawienniczy 2021 / 2022

Główni realizatorzy projektu:
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (Izrael), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP)

Współorganizatorzy niektórych wydarzeń:

Towarzystwo Karpackie (Warszawa), Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne (Kijów), Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Blue Point Art Gallery London, Culture Lab Foudation, Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO)

Uruchomienie projektu zbiegło się w czasie z obchodami 50. rocznicy śmierci Stanisława Vincenza. W ramach wspólnego święta ku czci pisarza zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w wydarzeniach w Polsce współorganizowanych przez: Towarzystwo Karpackie, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademię Ignatianum w Krakowie przy wsparciu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie. Wydarzenia te inagurują nasz projekt.

W dniach: 19–20 listopada 2021 odbędzie się w systemie hybrydowym konferencja:
Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce
Szczegóły na stronie pod tym linkiem: http://vincenzczarnohora.eu/

W ramach projektu
TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA VINCENZA U PROGU XXI WIEKU. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
realizowane będą następujace zadania:

  1. Przeprowadzenie badań indywidualnych w zakresie twórczości Stanisława Vincenza
  2. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej Homo agens Stanisława Vincenza
  3. Organizacja wystawy poświęconej twórczości Stanisława Vincenza pt. Dialogi Vincenza w 3D Blue Point Art Gallery, w tym przygotowanie katalogu w formie e-booka (sygnowanego ISBN)
  4. Stworzenie trójjęzycznych materiałów audiowizualnych promujących twórczość Stanisława Vincenza i wielokulturową Huculszczyznę
  5. Przygotowanie i redakcja artykułów naukowych dokumentujących rezultaty projektu oraz druk książki monograficznej

Информация

Дата размещения:
21 августа 2021; 22:57 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
22 августа 2021; 00:04 (Justyna Gorzkowicz)

Начало событияСвязанное с проектом

30.11.2021
Событие

Homo agens Stanisława Vincenza

„Homo agens Stanisława Vincenza” jest hasłem wywoławczym, które zostało zainspirowane współczesnym doświadczeniem pandemii jako czasu wymagającego działania. Dystans społeczny, izolacja i lockdown stały się udziałem większości ludzi na świecie, a jednocześnie wszyscy byliśmy i jesteśmy świadkami spektakularnej i poruszającej aktywności jednostek, grup zawodowych i społeczeństw. Co zapamiętamy z tych przeciągających się miesięcy zarazy? Czego się dowiemy o sobie i ludzkich wspólnotach?

21.08.2021
Событие

Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Stanisława Vincenza mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową poświęconą refleksji nad życiem, twórczością i oddziaływaniem społecznym i kulturowym autora cyklu Na wysokiej połoninie.

21.08.2021
Событие

Call for papers: Homo agens STANISŁAWA VINCENZA

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (UH), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), Towarzystwo Karpackie (Warszawa) oraz współorganizator Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO) serdecznie zapraszają badaczy spuścizny literackiej i czytelników dzieł Stanisława Vincenza do zgłaszania swoich wystąpień  w londyńskiej międzynarowej konferencji naukowej, która odbędzie się w systemie online 18–19 grudnia 2021.  


Смотреть также

17.10.2021

Norwid w Wielkiej Brytanii

Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.

13.09.2018

Stanisław August - dekadencja władzy. Obraz ostatniego króla Polski w twórczości J.I Kraszewskiego

17.10.2015

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

W ramach projektu będą kontynuowane prace nad istniejącą od 1995 roku serią Biblioteka Pisarzy Staropolskich, w której wydano dotychczas 39 tomów, oraz założoną w roku 2000 serią Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, w której ukazało się dotąd 10 pozycji. Celem istnienia obu serii jest edycja naukowa i publikacja ważnych dzieł dotyczas pozostających w rękopisach lub starodrukach oraz upowszechnienie wzorca współczesnej edycji krytycznej. Dzięki projektowi zostanie wydanych 20 kolejnych tomów drukiem; zostanie także wypracowany model hipertekstowej edycji elektronicznej, na którego podstawie w ramach projektu będzie opublikowanych 5 pierwszych wzorcowych hipertekstowych edycji krytycznych - m. in. teksty Jana Kochanowskiego i Stanisława Trembeckiego.

27.11.2018

Projekt TICASS: Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych

Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Aby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiają sobie następujące pytania: Jak ludzie w róznych miastach postrzegają i odczytują znaki wizualne, ikony, kody QR, obrazy dziagnostyczne i grafiki cyfrowe? Jak technologie wizualne funkcjonują w róznych miastach, krajach i kontynentach?  

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах