Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 27.05.2015

Kultura rocka

Учреждения:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Руководящий инстанция)
Участники:
Paweł Tański (Руководитель)
Области:
Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые
Срок:
23.04.2015-31.12.2015

Celem projektu ma być wypełnienie luki w badaniach dotyczących antropologii kultury XX wieku i współczesnej. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i ma służyć przybliżeniu kultury rocka z różnych perspektyw badawczych.

Информация

Контакт:
dr hab. Paweł Tański, ptanski@wp.pl
Дата размещения:
27 мая 2015; 17:30 (Magdalena Bizior-Dombrowska)
Дата правки:
31 января 2016; 21:39 (Olga )

Смотреть также

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie

Głównym celem merytorycznym projektu jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona).

13.09.2018

Stereotyp muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej

13.09.2018

Badanie wybranych problemów antropologii i jej związków z literaturą: obraz ginących kultur w literaturze

_______________________

04.10.2021

Słownik tańca XX i XXI wieku

Przedmiotem zespołowych badań źródłowych w ramach niniejszego projektu jest szeroko pojmowana sztuka tańca i kultura taneczna w XX i XXI wieku. Celem naukowym jest opracowanie Słownika tańca XX i XXI wieku, który stanowić będzie pierwsze polskie kompendium wiedzy na temat tańca – jego estetyki, form, technik i twórców.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах