Полонистический бюллетень

Стипендия

Pexels | Zdj. Armin Rimoldi z Pexels
Дата размещения: 31.10.2021
Заявки принимаются до: 30.12.2021

Stypendia podoktorskie PASIFIC

Доннатор/организатор:
Целевые аудитории:
Доктора, Другие

Trwa drugi konkurs w ramach programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk PASIFIC. Badacze ze stopniem naukowym doktora lub równoważnym doświadczeniem badawczym mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w Instytutach PAN i Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Program stypendialny PASIFIC jest otwarty dla naukowców dowolnej narodowości i reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe. Wnioskodawcy muszą posiadać co najmniej stropień doktora lub minimum cztery lata udokumentowanego równoważnego doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin. Muszą też spełniać kryterium mobilności, zgodnie z którym aplikujący w konkursie PASIFIC nie mogą mieszkać, pracować lub studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat przed zamknięciem konkursu (od 31 grudnia 2018 do 30 grudnia 2021).

Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2 500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości 60 tys. euro na koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
31 октября 2021; 19:44 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
31 октября 2021; 19:44 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах