Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 25.03.2023
Заявки принимаются до: 15.04.2023

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Доннатор/организатор:
Город:
Kraków
Целевые аудитории:
Студенты, Ученики

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jest skierowane do osób, które chcą podjąć studia na UJ (z wyłączeniem kierunków UJ CM). Stypendium jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce i ma na celu wsparcie rozwoju najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia.

Stypendysta UJ otrzymuje stypendium w wysokości 2 000 zł miesięcznie przyznawane na cały okres odbywania na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na wybranym przez siebie kierunku studiów, wypłacane łącznie nie dłużej niż przez okres pięciu lat akademickich.

Stypendyście Stypendium UJ przysługuje również:

  • maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez siebie kierunku studiów;
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu;
  • w okresie, na który przyznano Stypendium UJ, gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim (opłacanego przez stypendystę);
  • opieka naukowa nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy posiadających wybitne wyniki w nauce:

  • uczniów ostatnich klas liceum/technikum;
  • absolwentów liceum/technikum, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2020 r. i nie podjęli studiów;
  • studentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2020 r. i chcą podjąć studia drugiego stopnia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 kwietnia:

  1. uzupełnić formularz, dostępny tutaj: formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie o przyznanie Stypendium UJ
  2. wysłać drogą mailową skan uzupełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z załącznikami prezentującymi sylwetkę kandydata oraz jego wyniki i osiągnięcia.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
25 марта 2023; 17:55 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
25 марта 2023; 17:55 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах