Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 02.10.2018
Literaturoznawstwo

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

Książka składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

Spis treści

Wprowadzenie 7
Kerygmatyczna interpretacja poezji Zbigniewa Herberta –
dialog z Marianem Maciejewskim 13
Poezja Tadeusza Różewicza wobec Boga religii,
Boga wiary i fenomenu idolatrii 27
Biblia i „skatologia”.
Wokół wiersza Tadeusza Różewicza Widziałem Go 43
„Odechciewa się pychy umierania”.
Jeszcze o rozmowach Mistrza Mirona ze śmiercią 60
Ofiarowanie Izaaka oczami dziecka?
O wierszu Wisławy Szymborskiej Noc 77
Po rachunku sumienia.
O wierszu Czesława Miłosza Jak mogłem 92
Kenoza bez nawrócenia. O bohaterze powieści
Tadeusza Nowaka A jak królem, a jak katem będziesz 109
Glosy do portretu Szymona Pietruszki
(ze Świętym Piotrem w tle) 122
Nota bibliograficzna 137
Indeks nazwisk i utworów 138

Informacje

Zobacz także

25.05.2018
Literaturoznawstwo

W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

Autor/Redaktor: Magdalena Piotrowska-Gort

Zebrane w książce szkice dotyczą wybranych utworów poetyckich pisarzy Śląska i Zagłębia. Na podstawie przeprowadzonych analiz monografia unaocznia różnorodne poetyckie korelacje z przestrzenią oraz sposoby wyrażania stanowiska wobec kategorii miejsca i nie-miejsca w poezji współczesnych twórców regionu - Macieja Meleckiego, Krzysztofa Siwczyka, Grzegorza Olszańskiego, Marty Podgórnik, Marka Baczewskiego, Pawła Lekszyckiego, Pawła Sarny, Pawła Barańskiego. Mówiąc o nie-miejscach (Marc Aúge) wspomnieć należy także o problematyce eschatologicznej, która pojawia się w tej poezji niezwykle często, nabiera jednak wyraźnie anty-metafizycznego charakteru, poeci Śląska i Zagłębia w swych postindustrialnych obrazach ukazują bowiem wyraźnie dokonującą się implozję mitów i obrazów archetypicznych miejsc. Od wyobraźni przestrzennej płynnie przechodzimy więc, jako czytelnicy tej poezji, do problematyki egzystencjalnej (antropologicznej/antropocentrycznej ale także niejednokrotnie post-humanistycznej).

10.10.2018
Literaturoznawstwo

Twórczość Tadeusza Różewicza w radiu. Studium przypadku

Autor/Redaktor: Barbara Lucyna Zwolińska

Monografia poświęcona jest twórczości Tadeusza Różewicza prezentowanej na antenie Polskiego Radia, z której najliczniejszą grupę stanowią sztuki dramatyczne, adaptowane na słuchowiska.

14.05.2019
Językoznawstwo

Język poezji Leopolda Staffa

Autor/Redaktor: Mirosława Alicja Białoskórska

Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

15.11.2018
Literaturoznawstwo

Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie

Autor/Redaktor: Dorota Samborska-Kukuć

Zasygnalizowane tytułem „pryzmaty czytania” oznaczają rozmaite ujęcia metodologiczne, których instrumentaria pozwoliły inaczej niż dotychczas otworzyć dzieła tego utalentowanego pisarza i zobaczyć je w nowym świetle – nie zawsze przecież korzystnym tak, jak nie wszystko, co Sienkiewiczowskie było fotogeniczne.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.