Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 31.05.2017
Termin zgłoszeń: 23.06.2017

NPRH: moduł "Dziedzictwo Narodowe" (nabór 2017)

Od 24 maja do 23 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module "Dziedzictwo Narodowe". Środki zaplanowane na finansowanie projektów w ramach naboru wniosków wynoszą 26 mln zł.
 
Za priorytetowe uznane zostały następujące obszary tematyczne:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;

2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  • opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  • opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  • obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

W ramach modułu Dziedzictwo Narodowe można uzyskać finansowanie:

  • 5 lat dla projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł;
  • 3–5 lat dla projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.

Zobacz także

01.08.2017

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Wyniki modułu "Dziedzictwo Narodowe" (2016)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki 2016 w module "Dziedzictwo narodowe". Wsparcie w łącznej wysokości 30 984 232 zł otrzyma 28 projektów.

31.05.2017

Digital Heritage – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

Konkurs "Digital Heritage", organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie. Jego łączny budżet wynosi 4,5 mln EUR.

16.12.2015

Diamentowy Grant 2016

Do dnia 15 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach V edycji konkursu "Diamentowy Grant". Środki na realizację projektu otrzyma nie więcej niż 100 młodych naukowców. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich. Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł. Czytaj więcej »

21.09.2016

Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3, Beethoven 2

Od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 390 mln zł.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.