Polish Studies Newsletter

Contest

logo NPRH
Added on: 31.05.2017
Deadline for applications: 23.06.2017

NPRH: moduł "Dziedzictwo Narodowe" (nabór 2017)

Od 24 maja do 23 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module "Dziedzictwo Narodowe". Środki zaplanowane na finansowanie projektów w ramach naboru wniosków wynoszą 26 mln zł.
 
Za priorytetowe uznane zostały następujące obszary tematyczne:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;

2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  • opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  • opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  • obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

W ramach modułu Dziedzictwo Narodowe można uzyskać finansowanie:

  • 5 lat dla projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł;
  • 3–5 lat dla projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.

Information

Added on:
31 May 2017; 14:58 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 May 2017; 14:58 (Mariola Wilczak)

Related to the competition


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.