Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 01.08.2017

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Wyniki modułu "Dziedzictwo Narodowe" (2016)

Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki 2016 w module "Dziedzictwo narodowe". Wsparcie w łącznej wysokości 30 984 232 zł otrzyma 28 projektów.

Do konkursu zgłoszonych zostało 249 wniosków. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 11,22%.

W ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych określonych przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące:

  • projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych,
  • projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

 

Information

Added on:
1 August 2017; 11:09 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
1 August 2017; 11:14 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.