Полонистический бюллетень

Конкурс

logo NPRH
Дата размещения: 31.05.2017
Подача завок до: 23.06.2017

NPRH: moduł "Dziedzictwo Narodowe" (nabór 2017)

Od 24 maja do 23 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module "Dziedzictwo Narodowe". Środki zaplanowane na finansowanie projektów w ramach naboru wniosków wynoszą 26 mln zł.
 
Za priorytetowe uznane zostały następujące obszary tematyczne:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;

2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  • opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  • opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  • obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

W ramach modułu Dziedzictwo Narodowe można uzyskać finansowanie:

  • 5 lat dla projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł;
  • 3–5 lat dla projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.

Информация

Дата размещения:
31 мая 2017; 14:58 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
31 мая 2017; 14:58 (Mariola Wilczak)

Начало событияСвязанное с конкурсом


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах