Biuletyn Polonistyczny
Prac na stronie:
Sortuj według:

Promowane

09.12.2017

Dwoistość sacrum w literaturze czarnego romantyzmu

Dominika Gruntkowska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet Szczeciński

Celem dysertacji jest zbadanie kwestii sacrum w literaturze czarnego romantyzmu. Zawarta w tytule "dwoistość" odnosi się zarówno co do rozróżnienia na dobre i złe sacrum, ale także na to związane z religią chrześcijańską oraz sacrum pogańskie. Kategoria sacrum badana jest w tekstach XIX-wiecznych, zaliczanych do czarnej odmiany romantyzmu. W pracy zostało przyjęte zawężenie materiału badawczego do utworów twórców krajowych.

15.10.2017

Pospolite nazwy osobowe w "Kronice…". Macieja Stryjkowskiego na tle słowiańskim (studium leksykalno-słowotwórcze)

Olga Gaiseniuk Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Filologiczny UŁ

Celem rozprawy była analiza semantyczna i formalno-słowotwórcza PNO (pospolitych nazw osobowych) w polskim zabytku XVI-wiecznym (Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i Wszystkiej Rusi… M. Stryjkowskiego, 1582 r.) oraz porównanie niektórych z tych nazw pod względem cech leksykalnych i budowy słowotwórczej w wybranych językach słowiańskich. Klasyfikacji leksykologicznej PNO „Kroniki…” dokonano na podstawie teorii pól leksykalnych. Analiza słowotwórcza PNO wykazała bogactwo technik derywacyjnych w obrębie poszczególnych kategorii słowotwórczych. Najbogatszą kategorię słowotwórczą PNO zabytku stanowią nazwy wykonawców czynności. Ostatnia część pracy została poświęcona analizie porównawczej niektórych grup semantycznych PNO „Kroniki…” oraz najliczniejszych kategorii i typów słowotwórczych.  W wyniku tak zaplanowanego opisu wskazano najistotniejsze cechy analizowanych polskich, XVI-wiecznych PNO w zakresie semantyki i budowy morfologicznej na tle słowiańskim.

27.09.2017

Językowy obraz Łodzi w wybranych mediach (na materiale "Gazety Wyborczej", "Dziennika Łódzkiego", "Onetu" i "Łódzkich Wiadomości Dnia")

Mateusz Szymon Gaze Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Filologiczny UŁ

Celem dysertacji jest analiza językowego obrazu Łodzi w różnych typach mediów (prasa, internet, telewizja). Materiał dobrano tak, by wychwycić różnice w sposobie przedstawiania Łodzi w mediach o zasięgu ogólnopolskim i w mediach o zasięgu lokalnym. Szczegółowej analizie poddano 1850 artykułów pochodzących z czterech mediów: Gazety Wyborczej, Onetu, Dziennika Łódzkiego i Łódzkich Wiadomości Dnia.

Ostatnio dodane

13.09.2018

Proza Ludmiły Marjańskiej

Iwona Anna Skrzypczyk-Gałkowska Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Motyw Alkestis w literaturze polskiej

Kamila Maria Salita Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Proces nabywania i kształtowania się systemu językowego u dziecka z autyzmem. Lingwistyczne studium przypadku

Joanna Maria Chłądzyńska Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Polska powieść rozwojowa Dwudziestolecia międzywojennego

Jarosław Damian Cieślak Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Liryka Karola Wojtyły lat 1938-1978 i jej literacko-filozoficzne inspiracje

Małgorzata Joanna Rabęda Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

13.09.2018

Geopoetyka samotności. Twórczość Johna Maxwella Coetzeego w świetle interpretacji geokrytycznej

Katarzyna Paulina Bachniak Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

Głównym celem pracy doktorskiej było omówienie geopoetyki samotności, zauważalnej w twórczości Johna Maxwella Coetzeego, jednego z najbardziej znanych pisarzy południowoafrykańskich. Zamierzeniem badawczym było ukazanie znaczenia przestrzeni i rodzajów samotności w dziełach Coetzeego. 

13.09.2018

Obyczajowość szlachty polskiej w powieściach "saskich" Józefa Ignacego Kraszewskiego

Aleksandra Modlińska Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.