Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Data dodania: 12.09.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.09.2018

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Instytucja:
Miejscowość:
Gdańsk
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
studia podyplomowe

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.

Absolwent kończący studia podyplomowe „Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji”:

  • pozna różne źródła informacji i bazy danych oraz zasady ich tworzenia,
  • będzie potrafił efektywnie i selektywnie wyszukiwać informację w różnych źródłach,
  • rozwinie kompetencje językowe w zakresie komunikacji biznesowej i urzędowej.

Sylwetka kandydata:

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Studia adresowane są przede wszystkim do specjalistów i menedżerów działów marketingu i reklamy, pracowników administracji publicznej i sądowej, specjalistów public relations (PR), specjalistów ds. komunikacji i informacji, bibliotekarzy, archiwistów danych biznesowych.

Zasady naboru:

Kandydat spełniający kryteria naboru na studia podyplomowe „Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji” powinien wykazać się tytułem licencjata lub magistra.
O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty za studia, a także złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (podanie o przyjęcie na studia podyplomowe generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Limit miejsc:

  • minimalnie: 15,
  • maksymalnie: 30 osób.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych
  2. Dyplom/Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopia dyplomu
  3. Życiorys/CV (podpisany)
  4. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

Terminy i etapy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

Informacje

Wysokość czesnego:
Opłata semestralna: 1700 zł, opłata całościowa: 3 400 zł.
Długość trwania kursu:
dwa semestry
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.