Polish Studies Bulletin

Article / interview

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

Na SXU dostępne są również zajęcia z języka polskiego (Elementary Polish, Intermediate Polish, Polish Composition and Conversation) prowadzone przez dr Annę Gąsienicę Byrcyn. Latem 2018 SXU oferuje wieczorowy kurs kompozycji i konwersacji (Polish Composition and Conversation) od 29 maja do 19 lipca w godz. 18:30-19:45.

Profesor Alex Kurczaba wykładał  język polski,  kulturę i literaturę polską oraz polski film na Uniwersytecie Illinois w Chicago od połowy lat siedemdziesiątych.  Pełnił funkcję dyrektora polskiego programu, dyrektora programu undergraduate  oraz doradcy polsko-amerykańskiego klubu studenckiego (PASA).  Obecnie wykłada na Uniwersytecie Saint Xavier (SXU) .  Profesor Kurczaba jest znawcą twórczości Witolda Gombrowicza (Gombrowicz and Frisch.  Aspects of the Literary Diary) i Josepha Conrada (Conrad and Poland).  Jest również tłumaczem poezji Krzyszofa Kamila  Baczyńskiego oraz jest autorem  wielu artykułów, które ukazały się w Polish Review i The Sarmatian Review.  Profesor Kurczaba otrzymał czterokrotnie nagrodę Silver Circle Award for Teaching Excellence w latach 1997, 2002, 2006 i 2010 na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Prowadził również wykłady z literaratury polskiej w Newberry Library w Chicago.

Dr. Anna Gąsienica Byrcyn  prowadzi zajęcia z języka polskiego na amerykańskich uczelniach od 1984 roku.   Jej tłumaczenia poezji Haliny Poświatowskiej ukazały się  w Modern Poetry in Translation, The Sarmatian Review, Lituanus, The Dirty Goat.  Art Journal.   Ostatnio Dr.  Gąsienica Byrcyn przetłumaczyła wraz z dr. Stephanie Kraft powieść Elizy Orzeszkowej Marta, która zostanie wydana przez Ohio University Press, Polish and Polish American Series  w lipcu 2018 roku.   Ostatnio  dr Gąsienicy Byrcyn opublikowała artykuł   “Motyw światła i gliny w twórczości Joanny Pollakówny oraz Jacka Sempolińskiego”  w książce Strony Joanny Pollakówny.
Anna Kozłowska and Jan Zieliński,red. Warszawa: Wydaw.  Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017, pp.  173-184.   Jej artykuł “O poezji Marty Fox pędzlem Miró pisanej” został wydany  w magazynie literackim  Śląsk, 11 (264): 43-47, 2017.   Fragment z Marty “A Passage from Eliza Orzeszkowa’s Novel Entitled Marta” ze wstępem i  tłumaczeniem dr Anny Gąsienicyn Byrcyn oraz dr Stephanie Kraft został opublikowany w  The Polish Review, vol. 62, No. 3:17-35, 2017, a jej artykuł na temat nauczania języka polskiego “Poetic Texts in Polish Heritage Classes” ukazał się w East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol. 4, no. 1: 101-110, 2017.  

Information

See also

23.05.2018

Wileńskie poetki na festiwalu Sarbiewskiego na Mazowszu

XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbył się w dniach 11–12 maja pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Uczestników gościły Płońsk i Ciechanów. W programie festiwalu znalazły się prelekcje, konkursy oraz wystąpienia dotyczące „polskiego Horacego”.

06.06.2018

Podsumowanie XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W zawodach centralnych w etapie pisemnym w Konstancinie pod Warszawą wzięło udział 185 uczniów z kraju i 34 z zagranicy (Litwa, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Grecja, Niemcy, Belgia, Francja), 39 spośród nich uzyskało tytuł laureata Olimpiady.

12.06.2018

"Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i Bernackiego

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. Zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu z Autorem, od wielu lat zajmującym się twórczością polskiego noblisty.

06.07.2018

Losy absolwentów studiów polonistycznych – przykład zielonogórski (wyniki badania ankietowego)

Głównym celem ankiety było zbadanie związków między wykształceniem polonistycznym a aktywnością zawodową absolwentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Analizie poddano ponadto przebieg i ocenę studiów oraz formę i sektor zatrudnienia. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane podczas Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, która odbyła się 17–19 maja 2018 roku w Zielonej Górze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.