Polish Studies Newsletter
New releases per page:
Sort by:

Promoted

26.05.2024 Literature studies

MiroFor 2024 / tom 4: „Co już. Co jeszcze”

Author/Editor: Joanna Niżyńska, Adam Zbigniew Poprawa, Piotr Sobolczyk

"MiroFor": ma perFormować: esejem, odkryciem z archiwów, dialogiem, prozą, wierszem, krytyką. Być Forum, platFormą i semaForem dla wszystkiego, co Białoszewskie w literaturze, sztuce i kulturze. Czwarty tom „MiroFora” poświęcony jest przede wszystkim Pamiętnikowi z powstania warszawskiego.

24.04.2024 Media studies

„Z życia ekranu”. Piśmiennictwo filmowe Stefanii Heymanowej

Author/Editor: Monika Bator

Niniejszy tom zatytułowany „Z życia ekranu”. Piśmiennictwo filmowe Stefanii Heymanowej na łamach czasopisma „Bluszcz” w latach 1928-1939 jest opracowanym edytorsko zbiorem wszystkich recenzji filmowych autorstwa tej publicystki pierwotnie drukowanych we wspominanym tygodniku społeczno-literackim.

05.01.2024 Literature studies

A History of Polish Literature

Author/Editor: Anna Nasiłowska

Translated by Anna Zaranko. Book release: FEBRUARY 2024

Recently added

12.06.2024 Others

Pięćdziesiąt lat zielonogórskiej polonistyki. Księga jubileuszowa

Author/Editor: Iwona Pałucka-Czerniak, Marta Ruszczyńska

Książka powstała z okazji jubileuszu powstania zielonogórskiej polonistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zawiera część wspomnieniowo-informacyjną oraz naukową. 

24.04.2024 Linguistics

Słownik wyrazów i frazeologizmów współczesnej polszczyzny motywowanych sytuacją walki (zbrojnej)

Author/Editor: Dorota Połowniak-Wawrzonek

Słownik wyrazów i frazeologizmów współczesnej polszczyzny motywowanych sytuacją walki (zbrojnej) składa się ze Wstępu, podzielonego na pięć podrozdziałów – są to Założenia wstępne, podrozdziały o Motywacji związków frazeologicznych, o Domenie, sytuacji walki (zbrojnej), o Frazeologizmach współczesnej polszczyzny motywowanych sytuacją walki (zbrojnej). Ostatnim podrozdziałem jest charakterystyka słownika.

24.04.2024 glottodydaktyka

Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś i jutro. Między doświadczeniem a nowymi wyzwaniami

Author/Editor: Stanisław Cygan, Marzena Anna Marczewska

Monografia jest publikacją jubileuszową z okazji pięciolecia Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

24.04.2024 glottodydaktyka

Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś i jutro. Między doświadczeniem a nowymi wyzwaniami

Author/Editor: Stanisław Cygan, Marzena Anna Marczewska

Monografia jest publikacją jubileuszową z okazji pięciolecia Centrum Kultury i Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

24.04.2024 Literature studies

Literatura i plakat. Korespondencja sztuk

Author/Editor: Alina Lidia Biała

Publikacja stanowi piątą część cyklu Korespondencja sztuk, którego celem jest zaprezentowanie i analiza powiązań między literaturą a innymi dziedzinami twórczości artystycznej. Dotychczas w serii ukazały się: Literatura i malarstwo, Literatura i architektura, Literatura i muzyka oraz Literatura i taniec.

08.04.2024 Literature studies

Modele wydawnicze dla otwartych monografii w humanistyce. Raport

Author/Editor: Mateusz Franczak, Kinga Kamińska, Gabriela Manista, Marta Świetlik, Magdalena Wnuk

Raport przedstawia wyniki rozpoznania polskiego rynku humanistycznych publikacji, zwłaszcza monografii, w otwartym dostępie. Autorki i autorzy analizują potrzeby polskich wydawców naukowych, trendy w rozwoju wydawniczych polityk otwartościowych oraz wybrane otwarte modele publikacyjne.

12.03.2024 Literature studies

Interpretuję: Jestem. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2017-2023)

Author/Editor: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym UBB ukazała się monografia naukowa autorstwa prof. Marka Bernackiego Interpretuję: Jestem. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2017-2023). 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.