Polish Studies Newsletter
New releases per page::
Sort by::
09.01.2023 Literature studies

Wissenschaften und ihr DialogExkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen

Wissenschaften und ihr Dialog Der vorliegende Band fokussiert die immer noch notwendige Auseinandersetzung um das Verhältnis der Forschungslandschaft Lehren und Lernen fremder Sprachen mit anderen verwandten wissenschaftlichen Disziplinen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Verwertbarkeit ihrer Erkenntnisse im fremdsprachenunterrichtlichen Kontext. Die einzelnen Beiträge beleuchten den Stellenwert der Einzelwissenschaften innerhalb des Forschungsbereiches und geben Denkanstöße für die Diskussion über interdisziplinäre Abhängigkeiten im sensiblen Miteinander der Einzelwissenschaften. Damit wird zur metafachlichen konzeptuellen Reflexion über das wissenschaftliche Fundament des Forschungsbereiches Lehren und Lernen fremder Sprachen und zur inhaltlichen Profilierung des Faches beigetragen. The anthology is aimed to contribute to a debate on the relationship between the research area in teaching and learning foreign languages and other related scientific disciplines, with particular emphasis being on the implementation of the findings into foreign language teaching. The contributions shed light on the status of particular disciplines within the research field and also bring about the discussion on interdisciplinary dependencies in the interaction between them. This contributes to the meta-subject-specific conceptual reflection on the scientific foundation of the research in teaching and learning foreign languages and hence to the content-related profile of the subject.

30.11.2022 Literature studies

Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypancja kobiet w powojennej Polsce

Author/Editor: Agnieszka Mrozik

Książka poświęcona jest polskim lewicowym intelektualistkom, polityczkom i działaczkom, które po drugiej wojnie światowej współtworzyły projekt socjalistycznej modernizacji kraju i emancypacji kobiet. Jednocześnie dotyczy ona nieobecności komunistek – lub ich specyficznej obecności – w historii kobiet i ruchu kobiecego w Polsce. 

05.11.2022 Literature

Roman Palester, Pisma T. 1, Zawsze myliłem się w polityce

Redaktor: Lech Dzierżanowski, Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt, Violetta Wejs-Milewska, Artur Zaguła Wersja językowa wydania: polska Liczba stron: 772 Oprawa: miękka Nr wydania: 1 Rok wydania: 2021 ISBN ISSN: 978-83-224-5179-3, PWM Edition

05.11.2022 Literature studies

Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia

Author/Editor: Marek Kochanowski

Marek Kochanowski – dr hab., profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Literaturoznawca, eseista, animator kultury. Zajmuje się literaturą modernistyczną, regionalną i popularną. Autor książek: Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej (2007), Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej (wraz z P. Stasiewiczem, 2013),Melodramatyzm i powieść. Od rytuału do sensacji (Żeromski, Mniszkówna, Strug)(2015), Modernizm mniej znany. Studia i szkice (2016). Lublin 2022, Wydawnictwo Episteme

21.10.2022 Literature

W lustrze snów

Książka W lustrze snów została opracowana przez Studentów I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach zajęć z twórczego pisania.  Aby przygotować tę publikację, studenci zmagali się z niezależnymi ćwiczeniami, pomocnymi w rozpoznawaniu własnego warsztatu pisarskiego i w uświadamianiu osobistego potencjału w tym zakresie, a także pozwalającymi rozwijać kreowaną przez siebie sylwetkę bohatera, otaczającą go przestrzeń oraz perypetie, jakie stały się jego udziałem. (Fragment Wstępu)

30.09.2022 Linguistics

Obraz ludzi Podhala i Tatr w inskrypcjach ze starego cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem

Author/Editor: Agnieszka Szczaus

W pracy odtworzono złożony, wieloaspektowy, niezwykle interesujący językowo i poznawczo obraz ludzi utrwalony w zakopiańskich inskrypcjach.

30.09.2022 Linguistics

Słownik nazw miast województwa zachodniopomorskiego

Author/Editor: Beata Afeltowicz

Autorka pracy zebrała i opracowała ojkonimy województwa zachodniopomorskiego.

30.09.2022 Media studies

W salonie międzykulturowości "Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG" w latach 1987 – 2017

Author/Editor: Paulina Ewa Olechowska

Publikacja przynosi charakterystykę wydawanego przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich kwartalnika "Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG"

30.09.2022 Literature

Nie-pokoje twórcze. Antologia tekstów studentek i studentów studiów pisarskich US

Author/Editor: Arleta Galant, Inga Iwasiów, Piotr Marcin Krupiński

Tom prezentuje prace studentek i studentów studiów pisarskich UUniwersytetu Szczecińskiego

29.09.2022 Literature studies

Niepospolite ruszenie słów. Liryka Heleny Raszki w zbliżeniach i przekrojach

Author/Editor: Piotr Bogdan Michałowski

Zbiór szkiców poświęconych poezji Heleny Raszki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.