Polish Studies Newsletter
New releases per page::
Sort by::
06.05.2021 Literature History

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz – Edycja – Objaśnienia

Author/Editor: Marek Skwara

Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony ze Wstępu i krytycznej edycji jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717.

06.05.2021 Linguistics

Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa

Author/Editor: Nina Pielacińska, Adrianna Weronika Seniów

Józefa Radzymińska była polską pisarką i jedną z ważniejszych działaczek Polonii argentyńskiej. Mimo że jej obfity, różnorodny genologicznie i tematycznie doro­bek literacki obejmuje ponad 70 utworów wydawanych w latach 1937–2002, jest to współcześnie postać nieznana szerokiemu gronu polskich czytelników i nie­mal nieobecna w nowszych opracowaniach historycznoliterackich.

06.05.2021 Linguistics

Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny. Studia

Author/Editor: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

Opisane w książce zjawiska przekonują, że zasób frazeologiczny polszczyzny podlega dziś licznym przeobrażeniom.

06.05.2021 Linguistics

Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze

Author/Editor: Leonarda Mariak

Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki  współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

06.05.2021 Literature studies

Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej

Author/Editor: Jerzy Madejski

Nakładem wydawnictwa Pasaże ukazała się nowa książka profesora Jerzego Madejskiego, zbierająca jego szkice o poezji współczesnej.

06.05.2021 Literature studies

Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej poł. XIX...

Author/Editor: Maciej Duda

Ponadpłciowe sojusznictwo, jego możliwo­ści i rodzaje, staje się głównym współczesnym i etycznym kontekstem zgromadzonych tu pism. 

09.04.2021 Literature

Zygmunt Krasiński, Oeuvres en français. Prose poétique suivi de Écrits politiques et critiques

Author/Editor: Agnieszka Markuszewska, Joanna Pietrzak-Thèbault, Mirosław Strzyżewski

Wydana w paryskim wydawnictwie Classiques Garnier edycja krytyczna zawiera francuską prozę poetycką i pisma publicystyczne Zygmunta Krasińskiego.

08.04.2021 Literature

Cyprian Norwid,„Nie są nasze – pieśni nasze”. Wiersze religijne

Author/Editor: Stefan Sawicki

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida. Ukazał się drugi tom okolicznościowej serii przygotowanej przez Pewne Wydawnictwo – antologię wierszy religijnych Norwida opracowaną przez Profesora Stefana Sawickiego, redaktora naczelnego krytycznego wydania „Dzieł wszystkich” Norwida.

30.03.2021 Literature studies

Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Routes

Scientific volume entitled Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Routes sheds light on various aspects of the work and life stories of nine women writers and poets from the Slavic world: Marija Jurić Zagorka and Ivana Brlić Mažuranić from Croatia, Divna Veković from Montenegro, famous Russian authors Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva and Zinaida Gippius, Maria Konopnicka from Poland, Jelena Dimitrijević from Serbia and Slovenian Zofka Kveder. 

29.03.2021 Literature studies

MIĘDZY METAFIKCJĄ A NON-FICTION. PODMIOTOWOŚĆ W LITERATURZE ROSYJSKIEJ KOŃCA XX– POCZĄTKU XXI WIEKU

Kategoria: Filologie obce Autorzy: Redakcja naukowa Grzegorz Czerwiński, Ewa Pańkowska Rok wydania: 2020 Numer ISBN: 978-83-7431-651-4 Liczba stron: 294 Format: B5 Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.