Polish Studies Bulletin
Competitions per page:
Sort by:
28.02.2020

Konskurs na przekład wiersza z języka staropolskiego na współczesny język polski

Narodowe Centrum Kultury

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na przekład staropolskiego wiersza na język współczesny.

10.02.2020

Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2020

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego | Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej | Murator Expo

Książki mogą zgłaszać polscy wydawcy publikujący m.in. książki naukowe i podręczniki akademickie. Nabór trwa do 3 kwietnia. Wyniki zostaną ogłoszone 22 maja.

29.01.2020

„Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

W ramach programu Fundacja finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

24.01.2020

IV edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące Instytutu Literackiego w Paryżu

Students | Doctors Fundacja Kultury Paryskiej | Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

14.01.2020

Polskie Powroty– III edycja Programu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie „Polskie Powroty”. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach lub w innych instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

16.12.2019

13. edycja Nagrody Literackiej m. st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na najlepszą książkę roku 2019. Propozycje mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze i czytelnicy.

29.11.2019

„Diamentowy Grant” – IX edycja konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

20.11.2019

Program imienia Iwanowskiej (NAWA)

PhD Students Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

W ramach programu doktoranci mogą realizować trwający od 3 do 12 miesięcy pobyt w uznanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich, prowadzić badania naukowe, pozyskiwać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić zajęcia dydaktyczne lub realizować inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej.

08.11.2019

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery

Students Uniwersytet Gdański

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, popularyzacja wiedzy o mediach, poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach oraz łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką.

04.11.2019

The fifteenth edition of the Science Promoter competition

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Polska Agencja Prasowa

The “Nauka w Polsce” portal (Science in Poland) of the Polish Press Agency Foundation and the Ministry of Science and Higher Education invites you to take part in the 15th edition of the Science Promoter competition. The competition is dedicated to people, teams, media and institutions popularizing science.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.