Polish Studies Newsletter
Theses per page:
Sort by:
09.04.2020

Przekład slangu Nadsat w powieści "Mechaniczna pomarańcza" Anthony Burgessa w świetle teorii ekwiwalencji Eugene’a Nidy

Dominika Wesołek Językoznawstwo Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu

______________________

09.04.2020

Współczesne strategie w poetyce reklamy jako wyznaczniki jej możliwej autonomiczności. Próba ujęcia krytycznego

Anna Daria Wywioł Literaturoznawstwo Wydział Filologiczny UP

______________________

09.04.2020

„Gród się wynurzył dziwem a czarem” – magia w romantycznym świecie Prasłowiańszczyzny. Kraszewski – Lenartowicz – Berwiński

Joanna Maria Wiśniewska-Krupa Literaturoznawstwo Wydział Nauk Humanistycznych KUL

_______________________

09.04.2020

The Role of Analogy in the Natural Theology of Richard Swinburne

Małgorzata Wiertlewska Nauki teologiczne Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu

_______________________

09.04.2020

Rzeczywiste-nierzeczywiste

Anna Maria Wolska Sztuki plastyczne Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK

Na doktorat składa się dwanaście obrazów wykonanych w technice olejnej i technikach własnych - mieszanych. We wstępie do pracy autorka odniosła się do różnego rozumienia pojęcia rzeczywistości, które zmieniało się w czasie - począwszy od pierwszych filozofów: Platona i Demokryta, po współczesnych: Stephena Hawkinga oraz Hugh Everetta III.

09.04.2020

Myśl pasterska św. Zenona z Werony na podstawie jego "Sermones"

Barbara Witos Nauki teologiczne Wydział Teologiczny UPJP2

___________________

09.04.2020

Wstręt jako kategoria estetyczna

Marta Anna Tużnik Filozofia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

______________________

09.04.2020

„Urodziłem się wyłącznie do zajmowania się sobą”. Rzecz o Dzienniku Sławomira Mrożka

Dorota Ewa Walczak Literaturoznawstwo Wydział Nauk Humanistycznych KUL

______________________

09.04.2020

Filozofia społeczna Róży Luksemburg

Damian Michał Winczewski Filozofia Wydział Humanistyczny USz

_______________________

09.04.2020

Reprezentacja, przetwarzanie i udostępnianie wyników badań naukowych w systemach informatycznych opartych na ontologii

Rafał Artur Trójczak Filozofia Wydział Filozofii KUL

_______________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.