Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:
07.12.2015
Zielona Góra

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Uniwersytet Zielonogórski

REKRUTACJA:

09.11.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze"

extramural studies The Institute of Literary Research PAN

Tematyka i program studiów:

29.09.2015
Łódź

Studia Podyplomowe Logopedia medialna z logopedią ogólną

extramural studies The University of Lodz

Tematyka studiów:

29.09.2015
Łódź

Pomagisterskie Studia Podyplomowe Neurologopedia

extramural studies The University of Lodz

Tematyka studiów:

29.09.2015
Łódź

Studia Podyplomowe Edytorstwo Tekstów Literackich

extramural studies The University of Lodz

Tematyka studiów: Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i  korektorów do pracy w  wydawnictwach, zwłaszcza o  charakterze humanistycznym, a  także w  redakcjach czasopism, szczególnie kulturalno-literackich, gazet i  agencji reklamowych. Mamy na względzie także to, że absolwenci specjalności nauczycielskiej i  czynni nauczyciele będą mogli zwiększyć swoje kwalifikacje, posiadłszy wszechstronne umiejętności posługiwania się komputerem.

24.09.2015
Białystok

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

extramural studies Uniwersytet w Białymstoku

Najbliższa rekrutacja na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa już od 12 czerwca 2017. Potrwa ona do 17 września 2017.

17.08.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

extramural studies The Institute of Literary Research PAN

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

26.07.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej" (XIII edycja)

extramural studies The Institute of Literary Research PAN

Tematyka i program studiów:

25.05.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia Edytorskie

extramural studies The Institute of Literary Research PAN

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.