Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 23.06.2018 Start date: 27.06.2018

Dr hab. Thomas Menzel: referat Złożoność systemu fleksyjnego w językach łużyckich i w polszczyźnie / V spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 06.11.2018 Start date: 09.11.2018

Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) jako zasób dla badaczy historii języka / z cyklu "Lunch z humanistyką cyfrową"

Kraków | Seminar Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 12.12.2018 Start date: 14.12.2018

Wykład Wojciecha Łukasika: Mityczne zwierzęta w Młodej Polsce

Kraków | Lecture Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 05.01.2019 Start date: 14.01.2019

Dr hab. Zdzisław Darasz: Dialekty, bilingwizm, dyglosja w słoweńskiej przestrzeni komunikacyjnej / wykład z cyklu "Spotkanie z gwarą"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 10.01.2019 Start date: 16.01.2019

Dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk: Dominikańska lekcja historii Polski. Wątki historyczne w późnośredniowiecznych kazaniach z bibliotek polskich dominikanów / spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 21.02.2019 Start date: 26.02.2019

Promocja książki o "Wielkim słowniku języka polskiego PAN"

Kraków | Promotional meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 12.03.2019 Start date: 15.03.2019

Wykład Gustavo Fernandeza Rivy "Network Analysis of Medieval Manuscript Transmission. A Sample Study on Middle High German Sources" [Analiza sieciowa przekazów w średniowiecznych rękopisach. Badanie na przykładzie języka średnio-wysoko-niemieckiego] / z cyklu: Lunch z humanistyką cyfrową

Kraków | Lecture Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 18.04.2019 Start date: 29.04.2019

Referat dr. hab. Wiesława Stefańczyka (UJ) Polska gwara na Węgrzech / z cyklu "Spotkanie z gwarą"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 23.12.2019 Start date: 08.01.2020

Gwara w szkole. Historia niespełnionego marzenia / odczyt prof. Anny Mlekodaj, w ramach cyklu "Spotkania z gwarą"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 06.02.2020 Start date: 12.02.2020

Zygmunt Gloger jako słownikarz-dialektolog. Prezentacja edycji / z cyklu "Spotkanie z gwarą"

Kraków | Meeting Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.