Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 10.05.2023 Start date: 11.05.2023

Wernisaż multimedialnej wystawy „SHARDS OF UNJUDGED CRIMES” – Ukrainian eyewitness testimonies of Russian crimes

Warszawa | Exhibition Instytut Pileckiego | Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
Added on: 09.01.2023 Start date: 12.05.2023

Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 20.01.2023 Start date: 12.05.2023

„Dziwna sprawa ta młodość”. Paradygmat młodości w literaturze, języku i kulturze / międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka

Siedlce | Conference Faculty of Humanities UwS
Added on: 11.04.2023 Start date: 12.05.2023

Kłótnie, spory i konflikty /VII konferencja naukowa z cyklu „Nasz język ojczysty”

Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 14.04.2023 Start date: 12.05.2023

XX ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka Warsztaty Młodych Edytorów

Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Added on: 02.04.2023 Start date: 13.05.2023

Sprawiedliwość

Conference Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzny UJ
Added on: 27.04.2023 Start date: 13.05.2023

Dialogi i monologi 3: Język w (u)życiu

Conference Wydział Polonistyki UW
Added on: 12.05.2023 Start date: 15.05.2023

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku - wykłady Marii Berkan-Jabłońskiej, Grzegorza Zająca i Joanny Stockiej

Rzeszów | Lecture Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Rzeszowski TLiAM | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 10.05.2023 Start date: 16.05.2023

Projekt PALOMERA - wydarzenia

Meeting The Institute of Literary Research PAN
Added on: 19.03.2023 Start date: 18.05.2023

The Heritage of Crisis. A Crisis of Heritage?

Kraków | Conference Uniwersytet Jagielloński
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.