Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 06.03.2023 Start date: 18.04.2023

(Po)między: pogranicza, skrzyżowania, miejsca niedookreślone / interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski
Added on: 12.02.2023 Start date: 19.04.2023

XIII Forum Kultury Słowa "Świadomość językowa dawniej i dziś"

Zielona Góra | Conference Uniwersytet Zielonogórski | Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Added on: 26.01.2023 Start date: 20.04.2023

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”

Tarnów | Conference Wydział Humanistyczny AT | Wydział Sztuki AT
Added on: 02.01.2023 Start date: 20.04.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 19.01.2023 Start date: 20.04.2023

Gdańskie Spotkania Literackie "Odnalezione w tłumaczeniu"

Gdańsk | Festival Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Added on: 18.03.2023 Start date: 20.04.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Lesya Ukrainka Eastern European National University
Added on: 20.03.2023 Start date: 20.04.2023

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 20.04.2023 Start date: 20.04.2023

Syberia i Polska – miejsca wspólne w literaturze i historii

Białystok | Conference Muzeum Pamięci Sybiru
Added on: 30.01.2023 Start date: 21.04.2023

Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 02.04.2023 Start date: 22.04.2023

Niewyjaśnione - niewytłumaczalne. Tajemnice, sekrety, tajniki, spiski

Conference Siedlce University | Ośrodek Badawczy Facta Ficta
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.