Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.09.2019 - 28.09.2019
Added on: 19.03.2019

Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku.

Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku.
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska Uniwersytet Śląski) - dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) - dr hab. prof. UŁ Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki) - dr hab. Witold Wojtowicz (Uniwersytet Szczeciński).
Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym, podstawowym dla refeksji o wiekach dawnych:

  •  nowe odczytania dawnych tekstów,
  • tradycje kultury dawnej, recepcja literatury Zachodu,
  • historyczne lektury dawnych dzieł,
  • nowe edycje – nowe źródła do wiedzy o przeszłości,
  • dawne wydania tekstów staropolskich i ich oddziaływanie,
  • szukanie powiązań: relacje między dziełami, ludźmi, zdarzeniami, miejscami,
  • kontynuacje - spotkania z tradycją dawnej literatury.

Organizatorzy nie wyznaczają sztywnych barier chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.

Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych - przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną”
miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (nadsyłanych pocztą lub drogą e-mailową z potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 15 czerwca 2019 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura_pobierowo@interia.pl .
Opłata konferencyjna wyniesie 270 zł (doktoranci, studenci) oraz 400 zł (pracownicy naukowo-dydaktyczni).
W jej ramach organizatorzy zapewniają dwa noclegi i wyżywienie.

Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane na początku lipca 2019 roku.
Przewidujemy publikację pokonferencyjną.

Program wydarzenia - w załącznikach.

Information

Address:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie)
Application deadline for speakers:
15.06.2019
Application deadline for participants:
15.06.2019
Fee:
270 zł (doktoranci, studenci); 400 zł (pracownicy naukowo-dydaktyczni)
Added on:
19 March 2019; 14:41 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
24 September 2019; 12:28 (Mariola Wilczak)

See also

08.05.2017

Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Uprzejmie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura”, która rozpocznie cykliczne „Spotkania z Meluzyną”, organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 19-21 października 2017 roku. Organizatorem jest Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej.

01.05.2021

Zaproszenie do publikacji wpółroczniku "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura"

Redakcja półrocznika "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura", afiliowanego przy IBL PAN, zaprasza do publikacji artykułów. Półrocznik figuruje na liście czasopism naukowych MEiN (20 pkt). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny (ukazują się w nim prace poświęcone dawnej literaturze, także historii czy historii kultury). Publikują w nim badacze polscy i zagraniczni, będący na każdym etapie kariery naukowej (zarówno doświadczeni, jak i młodzi). W roku 2021 ukażą się dwa zeszyty. Termin nadsyłania tekstów do zeszytu pierwszego to 30 maja 2021, do zeszytu drugiego 1 września 2021. 

14.01.2021

Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu / z cyklu "Spotkania z Meluzyną"

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019, konferencja online w 2020), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się online na platformie Ms Teams w dniach 19-20 kwietnia 2021.

02.05.2018

Język literatury pięknej w perspektywie historycznej i współczesnej. Leksykalno-semantyczne zjawiska w polszczyźnie

W dniach 27-30 maja 2018 roku w Ośrodku  Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbędzie się konferencja Język literatury pięknej w perspektywie historycznej i współczesnej. Leksykalno-semantyczne zjawiska w polszczyźnie .

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.