Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.09.2018 - 14.09.2018
Added on: 19.06.2018

Problem biurokracji w języku, literaturze i kulturze / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Siedlce

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat "Problem biurokracji w języku, literaturze i kulturze", która odbędzie się w Siedlcach 13-14 września 2018 roku.

Źródło: Pixabay

Proponowane są następujące bloki tematyczne:
- Artystyczne, literackie i kulturowe nicowanie świata biurokracji;
- Biurokracja jako motyw i wątek literatury i sztuki modernistyczne;
- Biurokracja w artystycznej i literackiej antyutopii: znaczenie i funkcje;
- Biurokracja jako parabola odindywidualizowania jednostki, opresji bezosobowej władzy, nowoczesnego społeczeństwa itp.;
- Biurokracja i urzędnik w zwierciadle ironii i groteski;
- Postać urzędnika w tekstach artystycznych wieku XIX a biurokraty w tekstach wieku XX: ewolucja czy nowa jakość?;
- Urzędnik, biurokrata, aparatczyk – postacie literackie i figury nowoczesności;

Komitet Organizacyjny
Prof. hab. Martin Golema (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr Aldona Borkowska (Siedlce, Polska)
Dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)

 

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2018
Fee:
380 zł (90 euro – dla osób spoza Polski)

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.