Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by::
01.10.2019
Warszawa

Młodszy bibliotekarz/starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu

Biblioteka Narodowa (Centralna Biblioteka Państwa)

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu

01.10.2019
Warszawa

Specjalista ds. odbioru e-zasobów pod względem standardów

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru e-zasobów pod względem standardów w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

01.10.2019
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

01.10.2019
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej.

01.10.2019
Łódź

Lektor (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego)

Uniwersytet Łódzki

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1669)

08.09.2019
Warszawa

Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i współpracy z mediami w Dziale Promocji Muzeum Literatury

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

06.09.2019
Rzeszów

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

Uniwersytet Rzeszowski

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

20.07.2019
Kraków

ASYSTENT (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Uniwersytet Jagielloński

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie literaturoznawstwa.

20.07.2019
Kraków

ASYSTENT w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

20.07.2019
Kraków

ASYSTENT w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.