Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 22.07.2016
Deadline for submitting applications: 12.08.2016

Profesor zwyczajny (literaturoznawstwo)

Cities/towns:
Zielona Góra
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
12.07.2016

Wymagania:

  1. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
  2. doświadczenie pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim;
  3. kompetencje naukowe (dorobek z dziedziny geopoetyki, geografii humanistycznej, poetyki, teorii literatury i kulturowej teorii literatury, nowego regionalizmu, krytyki literackiej, badań postkolonialnych i postzależnościowych, historii literatury lubuskiej i historii literatury polskiej wieku XX i XXI);
  4. szerokie kompetencje dydaktyczne, umiejętność dostosowywania się do nowych wymogów dydaktycznych; aktywny udział w konferencjach; organizacja konferencji i seminariów naukowych na Wydziale Humanistycznym;
  5. praca zespołowa (np. wydawanie książek naukowych pod wspólną redakcją).

Więcej informacji w załączniku

Information

Added on:
22 July 2016; 12:00 (Sylwia Pikula)
Edited on:
22 July 2016; 12:00 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.