Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 08.09.2019
Deadline for submitting applications: 01.10.2019

Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i współpracy z mediami w Dziale Promocji Muzeum Literatury

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
media

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Organizowanie akcji informacyjnych, konferencji prasowych, projektów medialnych oraz wydarzeń Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
 • Utrzymywanie relacji z mediami oraz nawiązywanie nowych kontaktów;
 • Opracowywanie/pisanie materiałów na potrzeby współpracy z mediami (informacje prasowe i artykuły o charakterze PR);
 • Praca nad materiałami promocyjnymi;
 • Przygotowywanie treści do mediów społecznościowych, administrowanie kanałami społecznościowymi Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie w Dziale Promocji na wydzielonym stanowisku pracy w wymiarze etatu. Miejsce pracy: Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie. Wyposażenie stanowiska: komputer

Wymagania niezbędne:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie we współpracy z dziennikarzami;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów prasowych;
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • Doświadczenie w organizowaniu eventów, w tym: konferencji prasowych.
 • Umiejętność tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych
 • Znajomość bieżących trendów w mediach społecznościowych i doświadczenia w ich prowadzeniu
 • Znajomość języka angielskiego
 • Otwartość, inicjatywa i zdolności organizacyjne
 • Wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej,
Doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem
Doświadczenie w administrowaniu stroną www / obsługa CMS
Znajomość programów graficznych będzie również dodatkowym atutem.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopia lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie lub skan w przypadku zgłoszenia drogą e-mailową)
 • Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

        Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 1 października 2019 r. na adres: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres:

info@muzeumliteratury.pl (w temacie wiadomości „Rekrutacja”).

(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres w terminie do dnia 1 października 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia – pobierz

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.