Polish Studies Bulletin

What's new

News stories per page::
Sort by::
07.03.2020
Announcement

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – zgłoszenia kandydatów

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są polskie albo zagraniczne: szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz podmioty, które od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

02.03.2020
Journal

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń artykułów do czasopisma „Archiwum Emigracji: Studia – szkice – dokumenty”

Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Emigracja polska w krainie Mistrala, Daudeta i Pagnola

02.03.2020
From the life of a Polish philologist

Petycja w obronie studiów polonistycznych na uniwersytecie w Tuluzie

Profesor dr hab. Małgorzata Smorąg-Goldberg, dziekan Wydziału Polonistyki na Sorbonie i przewodnicząca Stowarzyszenia Francuskich Polonistów wystosowała petycję  do minister szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji Frédérique Vidal. Profesor wyraziła zaniepokojenie planami likwidacji studiów polonistycznych na Uniwersytecie w Tuluzie, argumentujac, że krok ten "stanowi realne zagrożenie dla przyszłości kierunków, których celem jest kształcenie specjalistów tego regionu Europy we Francji".

01.03.2020
Event

Spotkanie Laboratorium Romantycznego

Zapraszamy na spotkanie poświęcone nowej książce Pani Profesor Aliny Nowickiej-Jeżowej Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego oraz opublikowanemu właśnie tomowi zbiorowemu Humanizm między Wschodem a Zachodem. 

29.02.2020
Event

Upływające w marcu terminy zgłoszeń na konferencje

W marcu można zgłosić swój udział w następujących konferencjach:

26.02.2020
Article or interview

Spotkanie studentów zagranicznych studiów polonistycznych

W dniach 31 stycznia - 1 lutego stypendyści Programu Polonista przyjechali do Warszawy na zaproszenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, by wymienić się doświadczeniami ze studiów polonistycznych na polskich uczelniach. Zachęcamy do lektury sprawozdania i wypowiedzi studentów, zamieszczonych na stronie internetowej NAWA!

18.02.2020
Announcement

OPERAS Survey on SSH scholarly communication

This survey aims to gather a comprehensive overview of current practices, habits and issues relating to scholarly communication in social sciences and humanities (SSH).

15.02.2020
Journal

Kolejne numery "Sztuki Edycji"

Na Akademickiej Platformie Czasopism Wydawnictwa Naukowego UMK jest   już dostępny nowy numer "Sztuki Edycji" - "Intymistyka a edytorstwo.   Wiek XX i współczesność":    

03.02.2020
Event

Upływające w lutym terminy zgłoszeń na konferencje

W lutym można zgłosić swój udział w następujących konferencjach:

31.01.2020
Article or interview

Wędrujące biblioteki. Wokół książki „Dłonie czasu” Andrzeja Gronczewskiego

--

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.