Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr Iwona Żuraszek-Ryś

Fields: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Nauki filologiczne
OPI ID: 202170

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.