Polish Studies Newsletter

Person

Polonista, slawista, literaturoznawca. Wykładowca języka i kultury polskiej na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii podróżopisarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznych podróży do i po Azji.

Pełnił funkcję kierownika dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki.

Autor m.in. książki Images of China in Polish and Serbian Travel Writings (1720–1949) (Brill, 2020).

https://orcid.org/0000-0002-1133-137X

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.