Polish Studies Newsletter
Projects per page:
Sort by:

Promoted

15.05.2024

Młode słowa i nowe trendy. Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży – wchodzisz i wiesz!

To projekt realizowany przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe wraz z partnerami, mający na celu profesjonalną modernizację strony internetowej Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz działania promocyjne i popularnonaukowe (w tym wykłady, warsztaty, podcasty/audycje), skierowane do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych (rodzice, pedagodzy, seniorzy), a także profesjonalistów (w tym obcokrajowców).

13.05.2024

Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata

Literaturoznawstwo The Institute of Literary Research PAN

Konsekwencje psychologiczne i społeczne problemów współczesnego świata, w tym pandemii Covid-19 i wojen, wpłynęły na kształtowanie nowego podejścia do jednostki, mierzącej się z poczuciem społecznej izolacji, wykluczenia i osamotnienia, w świecie niejasnym, niezrozumiałym, wymagającym nadawania znaczeń na nowo. Na samotność szczególnie narażone są osoby starsze i niepełnosprawne, ale także osoby młode. Towarzyszy temu wzrost świadomości ekologicznej i kształtowanie nowego podejścia wobec przyrody (jak chociażby wobec katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku), a także głębszy namysł nad usuwaniem barier technologicznych i architektonicznych. Wykorzystanie dostępnego zaplecza badawczego humanistów oraz rozpoznań już przez nich dokonanych pozwala szukać odpowiedzi na te problemy współczesności w skoncentrowaniu się na podmiotowości i indywidualności człowieka, na odzyskaniu więzi, kontaktów międzyludzkich i poczucia tożsamości oraz na poszanowaniu zasad otwartości (open access), dostępności (accessibility) i inkluzywności w otaczającym świecie.

03.11.2023

Unveiling the Heritage: Krystyna Bednarczyk (1923–2011) – Polish Poet and Co-Founder of Poets and Painters' Press in London

Kulturoznawstwo | Literaturoznawstwo Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO

The project of the Union of Polish Writers Abroad in London, implemented mainly by the Research Center on the Legacy of  Polish Migration (ReCeLPM), goes beyond the academic aspect. Its aim is not only to deepen knowledge of the emigrant legacy of Krystyna Bednarczyk and the London-based Poets and Painters' Press, but also to promote cross-generational and intercultural dialogue between Poles living abroad and the local community. An essential part of the project is to raise awareness of ethnic minority identity and the role of women in culture and society.

Recently added

16.11.2023

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka

Literaturoznawstwo Centrum Polonistyczne, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego UWil | Katedra Polonistyki i Przekładu, Wydział Filologii i Dziennikarstwa VNU | Stacja Naukowa PAN w Rzymie PAN | Polish Institute of Rome | the Department of European, American and Intercultural Studies UniRoma1 | The Institute of Literary Research PAN

Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka to projekt, którego celem jest zachęcenie studentów kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia do zainteresowania się językiem polskim, polską kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej poezji polskiej.

26.07.2023

Donne in poesia: o europejski kanon współczesnej poezji kobiet 1989-2022

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa the Department of European, American and Intercultural Studies UniRoma1

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na współczesną europejską poezję pisaną przez kobiety od 1989 roku do dnia dzisiejszego, w celu sporządzenia wstępnej mapy, której nadal brakuje w krajowym i międzynarodowym krajobrazie krytycznym. Naukowcy i naukowczynie specjalizujący się w różnych tradycjach językowych i literackich - portugalskiej, hiszpańskiej, włoskiej, greckiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej - zagłębią się w konteksty i kulturowe pola odniesienia w celu wstępnego rozpoznania najważniejszych kobiecych głosów poetyckich i porównają wyniki swoich badań w swoich dziedzinach.  

25.07.2023

Stulecie przekładu. Tłumacze i ich twórczość w literaturze polskiej po 1918 roku

Literaturoznawstwo Uniwersytet Jagielloński

Celem projektu jest napisanie historii przekładu literackiego w Polsce po 1918 roku, czyli po odzyskaniu niepodległości. Ostatni wiek naprawdę nazwać można stuleciem przekładu: skala i zakres literatury tłumaczonej są w tym czasie ogromne, a kulturowa rola przekładu w rozwoju polskiej nowoczesności, w literaturze, ale i w szerszym kontekście kultury – potężna. Z pewnością zasługuje ona na opisanie i analizę, tymczasem, co dziwne, nikt dotąd nie podjął się tego zadania. Celem naszych badań jest wypełnienie tej luki w panoramie polskiej kultury nowoczesnej.

11.04.2023

Letnia Szkoła Międzynarodowych Studiów Polskich

Literaturoznawstwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

LETNIA SZKOŁA MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW POLSKICH (pałac w Dębinie, 19-25.03.2023) to jedna z 30 tygodniowych letnich szkół, które w roku 2023 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował dla uniwersyteckich partnerów z Ukrainy. Celem spotkania była nie tylko prezentacja elementów najnowszych badań i projektów realizowanych przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ale również integracja środowiska polonistyki międzynarodowej, która prowadzić ma do zacienienia współpracy oraz dalszej internacjonalizacji struktur szkolnictwa wyższego obu krajów. 

06.01.2023

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

The Institute of Literary Research PAN | The Polish University Abroad in London

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka polskiego jako odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii. Planujemy wykłady i warsztaty dla studentów (przygotowujących się do pracy nauczyciela bądź już pracujących jako nauczyciele języka odziedziczonego/drugiego/obcego w Wielkiej Brytanii), a kształcących się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. 

06.01.2023

"Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

The Institute of Literary Research PAN | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Celem projektu jest kształcenie studentów (przyszłych nauczycieli) i lektorów jpjo/2, w tym wykładowców metodyki uczenia (się) jpjo/2, z zakresu nauczania dzieci z Ukrainy z wykorzystaniem polskiej poezji dla dzieci (10-12 lat) (4,5,6 klasa).

06.01.2023

Gramatyka z kulturą – webinaria i zadania

Katedra Polonistyki i Przekładu, Wydział Filologii i Dziennikarstwa VNU | Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia M.P. Dragomanowa | Petro Mohyla Black Sea National University | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Głównym celem realizowanego Projektu jest promocja języka polskiego i kultury polskiej wśród studentów ukraińskich uczelni. Projekt obejmuje cykl webinariów, na których są prezentowane techniki nauczania polskiej gramatyki oraz wybrane zadania, które służą rozwojowi kompetencji gramatycznej, leksykalnej i kulturowej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.