Polish Studies Bulletin
Scholarship/grants per page ":
Sort by::
24.05.2017

Stypendia Instytutu Studiów Zaawansowanych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (The Institute for Advanced Study at Central European University)

The Institute for Advanced Study at Central European University

The Institute for Advanced Study at CEU (IAS CEU) is pleased to invite applications for its fellowships for the academic year 2018/19. As of this year, calls will be announced in early May and deadlines are set for late September. This will allow for a longer and thus more rigorous review process. In the coming months, we will reach out to faculty with the request to support our review process.

24.05.2017
Wrocław

Wrocław - stypendia dla doktorantów

Urząd Miejski Wrocławia

Od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia doktoranckie we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do doktorantów studiujących we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie. Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia doktoranckie przyznawane są wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających sześciu kategoriom stypendialnym: stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych; stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych; stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych; stypendium im. Wincentego Stysia: w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; stypendium im. Jerzego Grotowskiego: w zakresie sztuki; stypendium im. Jana Mozrzymasa: w zakresie badań interdyscyplinarnych. Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami doktoranci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej http://www.wca.wroc.pl.

19.05.2017
Warszawa

Otwarty nabór na stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt na rok akademicki 2017/2018

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt

Instytut PIASt oferuje stypendia na okres 5 lub 10 miesięcy w dwóch kategoriach: senior (dla samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 10 lat przed zgłoszeniem się do konkursu) oraz junior/post-doc (dla kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 2 lata przed zgłoszeniem się do konkursu, ale nie więcej niż 10 lat).

10.03.2017

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności

08.03.2017

Stypendium dla polskich humanistów w Kanadzie

University of Alberta

Do  10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2017/2018, który organizowany jest przez University of Alberta z Kanady. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies. Wysokość stypendium wynosi 27 600 dolarów kanadyjskich.

04.02.2017

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama

Société Historique et Littéraire / Towarzystwo Historyczno-Literackie

Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de Paris

04.02.2017

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich

Société Historique et Littéraire / Towarzystwo Historyczno-Literackie

Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de Paris

03.02.2017

MNiSW: Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór kandydatów do programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

25.01.2017

Stypendium Fulbright Slavic Award

Fulbright Commission for Educational Exchange

Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

25.01.2017

Konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Od dzisiaj do 15 marca można składać wnioski w trzecim konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie ponad 24 mln zł.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.