Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 22.04.2017
Data wydarzenia: 24.05.2018 - 25.05.2018

Adam Mickiewicz i Rosjanie

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Adam Mickiewicz i Rosjanie”

Miejsce i termin: Warszawa, 24-25 maja 2018 r.

Języki: polski, rosyjski

Cel główny:
osadzenie postaci i twórczości Adama Mickiewicza w rzeczywistości rosyjskiej XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem relacji między polskim poetą a Rosjanami oraz obecności tematyki rosyjskiej w jego spuściźnie.

Bloki tematyczne:
1. Mickiewicz o Rosjanach. Rosjanie o Mickiewiczu.
2. Mickiewicz i Rosjanie – powinowactwa i różnice biograficzne.
3. Mapa rosyjskich szlaków Mickiewicza.
4. Rosja jako temat twórczości Mickiewicza.
5. Twórczość Rosjan w dziele Mickiewicza i utwory Mickiewicza w literaturze rosyjskiej.
6. Portrety Rosjan i Mickiewicza.
7. Recepcja twórczości Mickiewicza w Rosji XIX wieku.
8. Dzieła Mickiewicza pod piórem tłumaczy rosyjskich.
9. Polaków i Rosjan tożsamość etnogenetyczna.
10. Słowiańskie (rosyjska i polska) psychomachie.
11. Polacy i Rosjanie – podobieństwa i różnice według Mickiewicza i „przyjaciół Moskali”.
12. Najnowsze rosyjskie badania mickiewiczologiczne.

Planowane jest wydanie monografii.
* * *
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej do dnia 30 listopada 2017 r. na adres dr. Michała Kozdry (Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego): m.kozdra@uw.edu.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
Koszt udziału w konferencji (dojazd, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla obywateli RP) lub 100 euro (dla cudzoziemców).

Komitet Naukowy i Organizacyjny:
prof. UW, dr. hab. Magdalena Dąbrowska - Dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej IR UW
dr Piotr Głuszkowski - Zastępca Dyrektora Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Pracowni Mediów w Dawnej i Współczesnej Rosji IR UW
prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk - Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański

Zobacz także

27.10.2017

Środa w Towarzystwie Literackim imienia Adama Mickiewicza: Warsztat filologa. Nowelistyka Bolesława Prusa w perspektywie edytorskiej

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza zaprasza na "Środę w Towarzystwie Literackim". Spotkanie pod tytułem Warsztat filologa. Nowelistyka Bolesława Prusa w perspektywie edytorskiej poprowadzi dr Dawid Maria Osiński. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi - redaktor Pism wszystkich prof. Beatą Obsulewicz-Niewińską, autorami opracowań tekstów wchodzących w skład tomu IV i tomu V Nowel, humoresek i opowiadań: prof. Ewą Ihnatowicz, prof. Anną Janicką, dr Joanną Lekan-Mrzewką, dr Izabelą Poniatowską oraz redaktorami tomów: dr Agnieszką Bąbel i Piotrem Bordzołem - zogniskowana będzie wokół problamatyki prac nad edycją małych form prozatorskich autora Lalki. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze publikacje, które ukazały się w ramach projektu. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w sali 17 na Wydziale Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

09.04.2016

Środa w Towarzystwie Literackim - spotkanie z Justyną Bargielską

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza przy wsparciu m.st. Warszawy, które odbędzie się 13 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w sali nr 17 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowę z poetką i prozaiczką Justyną Bargielską o jej pisaniu (w 13 lat po książkowym debiucie) i o jej spojrzeniu na polską literaturę najnowszą poprowadzą Eliza Kącka i Karol Jaworski. Spotkanie z Justyną Bargielską zainicjuje „Środy Literackie w Towarzystwie Literackim” – cykl rozmów z wybitnymi przedstawicielami świata literatury, teatru, sztuki i nauki o kulturze. Idea spotkań wzięła się z potrzeby rozwijania kulturalno-literackich kompetencji Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i stworzenia nowego, literacko-akademickiego miejsca spotkań twórców kultury z jej odbiorcami. Wiosenny cykl Śród w Towarzystwie Literackim to trzy rozmowy z pisarzami: Justyną Bargielską, Krystyną Dąbrowską i Jarosławem Mikołajewskim. Czwarte spotkanie poświęcimy patronowi roku 2016 – Henrykowi Sienkiewiczowi. O twórczości i dziedzictwie autora „Ogniem i mieczem” będą rozmawiać dr Grzegorz Marchwiński i dr Dawid Maria Osiński, spotkania literackie poprowadzą: Eliza Kącka, Małgorzata Pieczara-Ślarzyńska oraz Karol Jaworski.

23.04.2017

Badania porównawcze nad językiem i kulturą - brudne, odrażające, niechciane

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Poznaniu pod hasłem: brudne, odrażające, niechciane.

15.04.2018

Środa w Towarzystwie Literackim: „Krasiński do czytania”. Nowa edycja dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środa w Towarzystwie Literackim”. Prof. Mirosław Strzyżewski oraz dr Agnieszka Markuszewska przedstawią nową edycję Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.