Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 05.08.2016
Data wydarzenia: 04.10.2016 - 05.10.2016

Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe

Typ wydarzenia:
Konferencja
Organizatorzy:

 

Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą
Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa
oraz
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

 

zapraszają do wzięcia udziału w

Międzynarodowej konferencji naukowej

„BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE:
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

 

która odbędzie się w Mińsku 4–5 października 2016 roku

Konferencja odbędzie się w dniach 45 października 2016 r. w Mińsku

 

Tematyka konferencji:

• Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza białorusko-polskiego

• Dialekt w białoruskim i polskim dyskursie naukowym

• Leksykografia polsko-białoruska

• Zabytki języka białoruskiego i polskiego jako źródło badań w zakresie toponimii i antroponimii

• Etnokulturowe aspekty kontaktów białorusko-polskich

 

Języki konferencji: białoruski, polski, rosyjski

Zgłoszenia na konferencję prosimy wysyłać na adres:

bielpol2016@gmail.com do 05.09.2016 r.

 

Teksty artykułów należy przekazać najpóźniej podczas rejestracji uczestników konferencji. Planowane jest wydanie po konferencji tomu z artykułami. Komitet organizacyjny pozostawia sobie prawo nieprzyjęcia artykułu, jeżeli nie będzie on odpowiadał wymogom druku w tomie.

 

Koszty transportu, wyżywienie i zakwaterowanie pokrywa jednostka delegująca.

Adres komitetu organizacyjnego: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, п. 905, вул. Сурганава, д. 1, к. 2, г. Мінск, 220072.

 

Komitet konferencji:

doc. dr Ihar Kapyłou,

dr Mirosław Jankowiak,

dr Małgorzata Ostrówka,

dr Veranika Kurtsova,

dr Natalia Snihirova;

e-mail: bielpol2016@gmail.com

 

 

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Anna Zielińska

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW

 

Zobacz także

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

06.12.2016

Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej / Międzynarodowa konferencja naukowa

Organizatorzy:

15.02.2017

Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

Konferencja organizowana w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowksiego w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Temat konferencji: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

29.03.2016

VI Glosa do Leksykografii

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.