Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.10.2016 - 05.10.2016
Added on: 05.08.2016

Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe

Type of the event:
Conference
Organisers:

 

Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Centrum Badań nad Białoruską Kulturą, Językiem i Literaturą
Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa
oraz
Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

 

zapraszają do wzięcia udziału w

Międzynarodowej konferencji naukowej

„BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE:
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

 

która odbędzie się w Mińsku 4–5 października 2016 roku

Konferencja odbędzie się w dniach 45 października 2016 r. w Mińsku

 

Tematyka konferencji:

• Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza białorusko-polskiego

• Dialekt w białoruskim i polskim dyskursie naukowym

• Leksykografia polsko-białoruska

• Zabytki języka białoruskiego i polskiego jako źródło badań w zakresie toponimii i antroponimii

• Etnokulturowe aspekty kontaktów białorusko-polskich

 

Języki konferencji: białoruski, polski, rosyjski

Zgłoszenia na konferencję prosimy wysyłać na adres:

bielpol2016@gmail.com do 05.09.2016 r.

 

Teksty artykułów należy przekazać najpóźniej podczas rejestracji uczestników konferencji. Planowane jest wydanie po konferencji tomu z artykułami. Komitet organizacyjny pozostawia sobie prawo nieprzyjęcia artykułu, jeżeli nie będzie on odpowiadał wymogom druku w tomie.

 

Koszty transportu, wyżywienie i zakwaterowanie pokrywa jednostka delegująca.

Adres komitetu organizacyjnego: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, п. 905, вул. Сурганава, д. 1, к. 2, г. Мінск, 220072.

 

Komitet konferencji:

doc. dr Ihar Kapyłou,

dr Mirosław Jankowiak,

dr Małgorzata Ostrówka,

dr Veranika Kurtsova,

dr Natalia Snihirova;

e-mail: bielpol2016@gmail.com

 

 

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Anna Zielińska

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

dr hab. Nina Barszczewska, prof. UW

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.